فایل رایگان معرفي گونه هاي بادگير و بررسي عملکرد آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معرفي گونه هاي بادگير و بررسي عملکرد آنها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

چنانچه در تنوع پهنه بندی اقلیمی فلات ایران به چهار اقلیم اکتفا کنیم، بیش از نیمی از این سرزمین پهناور، در پهنه اقلیمهای گرم و خشک و گرم و مرطوب قرار دارد. خصوصیات ویژه برای طراحی معماری در کاستن دما با تکیه بر انرژی باد و گونه آن در فضاهای مسکونی میباشد. بهره برداری از این وضعیت اقلیمی و دستیابی به دانش رفتاری تبادل گرما، رطوبت و بادهای وزنده، موجب ابداع بادگیر به عنوان شاخص ترین و رایج ترین عناصر سازهای تبرید هوا، با سابقهای به طول تاریخ بوده است.[1]بادگیر به عنوان یکی از عناصر معماری می باشد که نوع ابتدایی تهویه مطبوع به شمار می رود. باد مطلوب توسط چشمه های موجود در قفسه بادگیر به اتاق های طبقه همکف یا زیرزمین ها فرستاده می شود. بهره گیری از سرمایش پدید آمده توسط بادگیر عامل مهمی درجهت صرفه جویی انرژی می باشد. این تحقیق علاوه بر معرفی کوتاه گونه های بادگیرهای ایران، به مطالعه عمکرد برخی گونه های بادگیر پرداخته است.

لینک کمکی