فایل رایگان مهندسي شهرسازي (نوين و پست مدرنيزم )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مهندسي شهرسازي (نوين و پست مدرنيزم ) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مهندسی شهرسازی به زیرساخت شهری مربوط میشود.این رشته شامل تعیین،طراحی،ساخت و تعمیر خیابانها، پیاده روها،شبکه های تامین آب،مجاری فاضلاب،روشنایی خیابانها،مدیریت مواد زائد شهری و دفن،انبارهای ذخیره برای مواد گوناگون استفاده شده برای تعمیر و فعالیت عمومی)مثل نمک،ماسه و غیره(،پارکینگهای عمومی و معبرهای دوچرخه است.در مورد شبکه های زیرزمینی،حتی ممکن است شامل قسمت عمرانی)آبروها و تالارهای دسترسی(شبکه های توزیع محلی الکتریسیته و سرویسهای ارتباط راه دور باشد.همچنین میتواند شامل بهینه سازی شبکه های جمع آوری زباله و خدمات اتوبوسرانی باشد.بعضی از این زمینه ها با گرایشهای مهندسی عمران هم پوشانی دارند،هرچند،مهندسی شهرسازی بر هماهنگی بین این شبکه ها و خدمات زیربنایی تمرکز دارد،چون این سیستم ها معمولا به صورت همزمان ساخته میشوند و توسط صاحبان امر شهرسازی مدیریت میشوند .

لینک کمکی