فایل رایگان نمادها و نشانه ها در مکتب اصفهان و تاثير آن بر معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نمادها و نشانه ها در مکتب اصفهان و تاثير آن بر معماري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سبک اصفهان، تحقق آرمانشهر دولت صفوی، شهر قدرت، شهر نمایش، شهر بازار، شهر سرمایه و شهر ایوان ایرانی - اسلامی است. ویژگیهای کالبدی شهرهای مکتب اصفهان بر پایه عناصری چون میدان وسیع و گسترده، مساجد، آب انبار و بازارچه شکل گرفته است. در طراحی شهری گرایش به طراحی مجموعه های شهری بوده است، رعایت سلسله مراتب فضایی، تعادل و توازن، فضای انسانی و مردموار، فقدان نقطه گریز، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت و ویژگیهایی از این مکتب می باشد

لینک کمکی