فایل رایگان مقاله مهندسي متابوليک: هنر زيست شناسي توليد مواد شيميايي مفيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مهندسي متابوليک: هنر زيست شناسي توليد مواد شيميايي مفيد :


تعداد صفحات : 10

مهندسی متابولیک روندی برای تولید مواد شیمیایی، انواع سوخت و داروها، با ایجاد تغییراتی در مسیرهای سوخت و ساز موجودات زنده است. این روش تغییرات مفیدی در مسیرهای متابولیک برای درک بهتر مسیرهای سلولی و استفاده از آنها ایجاد می کند. کاربردهای تجاری مشوق مهندسی متابولیک برای گسترش سویه هایی به منظور تولید متابولیت های سودمند است. این روش به افزایش بیان برخی ژنها یا کاهش بعضی پروتینهای خاص در یک مسیر متابولیکی نیاز دارد، به طوری که سلول بتواند محصول جدیدی تولید کند. با توجه به مزایای آن بر مسیرهای سنتز شیمیایی، این زمینه بیوتکنولوژی احتمالاْ موجب تحول در شیوه ی تولید اقتصادی مواد مطلوب می شود.

لینک کمکی