فایل رایگان مقاله نگاهي به مؤسسات زيست فناوري کشور (مؤسسه رازي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نگاهي به مؤسسات زيست فناوري کشور (مؤسسه رازي) :


تعداد صفحات : 14

این گزارش به درخواست سردبیر توسط استاد پُرسابق قلمرو ویروس شناسی در مؤسسه رازی، جناب آقای دکتر شفیعی، تهیه شده است. استاد شفیعی با منش فروتنانه ای که دارند با درخواست مصرانه سردبیر، گزارش مفصلی از فعالیت های خود و همکارانشان را در طول چند ده گذشته به رشته تحریر درآوردند. هدف از ارائه چنین گزارشهائی در مجله ترویجی زیست شناسی ایران نشان دادن مسیر سخت و پرتلاش پژوهش و راه اندازی پژوهشگاه های واقعاً مؤثر در گذشته و حال کشور است. از گزارش پیداست که استاد شفیعی و همکارانشان با چه همت والا و درخور ستایش در مبارزه با بیماریهای واگیر فعالیت کرده اند. نتیج کار آنها استمرار بقا و تداوم کارهای باارزش در موسسه تحقیقات رازی است. در خلاصه کردن و ویرایش سبک نگارندگان حفظ شده است؛ همینطور نام ها و اسامی سازمان ها و نهادها به همان شکل اصلی آنها آمده است.

لینک کمکی