فایل رایگان مقاله نيازسنجي آموزشي جوامع عشايري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نيازسنجي آموزشي جوامع عشايري :


تعداد صفحات : 37

در این مقاله به فایل رایگان مقاله نيازسنجي آموزشي جوامع عشايري توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پرداخته‌شده است. با استفاده از شیوه نامه نیاز سنجی مرتبط با موضوع که با همکاری سازمان امور عشایر ایران تهیه‌شده و همچنین با جمع آوری اطلاعات به وسیله فرم ها و ارسال آن‌ها به مراکز استان های کشور و تجمیع نتایج، اهداف و سؤالات تحقیق به شرح ذیل مطرح گردیده است. 1- شناسایی نیازهای آموزشی بر اساس نوع دوره درخواست شده و جنسیت افراد در جامعه عشایری 2- شناسایی مهارت‌ها و توانمندی‌های موردنیاز در جامعه عشایر 3- تطبیق نیازهای آموزشی عشایر بامهارت های موردنیاز در کشور. در ادامه نیازهای آموزشی عشایر به عنوان ابزار اندازه گیری مورداستفاده قرارگرفته است و نتایج به‌صورت جداول و نمودارهای میله ای مشخص گردیده است.

لینک کمکی