فایل رایگان مقاله تصميم‌گيري‌هاي استراتژيک مالي در دانشگاه‌هاي جامع دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تصميم‌گيري‌هاي استراتژيک مالي در دانشگاه‌هاي جامع دولتي :


تعداد صفحات : 41

یافته‌های تجربی و تحلیل‌های نظری مؤید آن است که تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی با توجه به اثر سیاستگذاری و جهت دهنده رفتارهای سازمانی اهمیت بسیاری دارند. هدف این پژوهش بررسی فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های پژوهش کیفی استفاده شد. جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران درگیر در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری شامل هیئت رئیسه، معاونت‌ها، مدیران کل و رؤسای دانشکده ها بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای انتخاب نمونه‌های مصاحبه از روش نمونه‌گیری هدفمند و به طور مشخص از روش گلوله برفی استفاده شد. نتایج نشان داد که، مهم‌ترین مسئله استراتژیک مالی دانشگاه تهران نبود استقلال مالی است. همچنین فرایندهای تصمیم گیری غیرعلمی به ویژه توجه کم به بحث های داغ علمی در جلسات تصمیم گیری، نبود نظام هوشمند پشتیبان تصمیم‌گیری، اطلاعات ناقص و توجه ضعیف به کارهای کارشناسی موجب کارآمدی و اثربخشی پایین تصمیمات استراتژیک مالی شده است. اگر چه دانشگاه به تنوع‌بخشی در تأمین منابع مالی توجه داشته است، سیاست‌های اتخاذشده در زمینه تأمین مالی با وضعیت مطلوب فاصله دارد و بخش عظیمی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه از فعالیت های آموزشی و از طریق توسعه پردیس های خودگردان، دوره های شبانه و دوره های مجازی تأمین می شود. تخصیص منابع بدون توجه به عملکرد واحدها و بر اساس هزینه سرانه دانشجو، به صورت سنتی و بر اساس روندهای گذشته و چانه‌زنی انجام می‌شود و از بودجه‌ریزی عملیاتی استفاده نمی شود. به منظور بهبود وضعیت موجود پیشنهاد می‌شود دانشگاه تهران در سازکارهای تأمین و تخصیص خود تجدیدنظر و برای راه‌اندازی سامانه هوشمند پشتیبان تصمیم‌گیری اقدام کند و برگزاری دوره‌های دانش افزایی در زمینه اقتصاد و مالیه آموزش عالی را در دستور کار خود قرار دهد.

لینک کمکی