فایل رایگان مقاله بررسي نتايج نمونه غيرباليني 12 ساله ايراني در پاسخ‌دهي به آزمون رورشاخ و مقايسه آن با نمونه مشابه اکسنر (2003)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي نتايج نمونه غيرباليني 12 ساله ايراني در پاسخ‌دهي به آزمون رورشاخ و مقايسه آن با نمونه مشابه اکسنر (2003) :


تعداد صفحات : 20

با وجود اینکه آزمون رورشاخ یکی از مشهورترین آزمون‌های فرافکن جهان است و پژوهش‌های متعددی را در گستره مقایسه‌ها و هنجارها در گروه‌های سنی بالینی و غیربالینی در کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و با توجه به نقش جنسیت، فرهنگ و وجود هنجارهای لازم برای همه سنین در یک جامعه، پژوهش حاضر پیرو تحقیقات محدود این آزمون در ایران و بر روی کودکان 12 ساله انجام شده است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین چگونگی نتایج نمونه‌های غیربالینی 12 ساله ایرانی در لوح‌های مختلف رورشاخ و مقایسه نتایج مذکور با یافته‌های نمونه‌های غیربالینی و غیرایرانی (اکسنر، 2003‌) در مورد آزمون رورشاخ در سنین مشابه بوده است. برای دست‌یابی به هدف یاد شده، 99 کودک 12 ساله که در پایه ششم مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند از 5 منطقه آموزش ‌و پرورش شهر تهران (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) انتخاب شده و توسط آزمون رورشاخ مورد آزمایش قرارگرفته‌اند. بعد از اجرای آزمون رورشاخ، نتایج حاصل از آن با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین نمونه ایرانی و نمونه اکسنر (2003) تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای در برخی متغیرهای گستره، محتوا، تعیین‌کننده، کیفیت تحولی و کیفیت شکل و پاسخ‌های رایج وجود دارد ( 0/05>p و 0/01>p).

لینک کمکی