فایل رایگان پاورپوینت مشخصات جریان ترافیک (فصل پنجم کتاب ترافیک پیشرفته)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مشخصات جریان ترافیک (فصل پنجم کتاب ترافیک پیشرفته) :

فایل رایگان پاورپوینت مشخصات جریان ترافیک (فصل پنجم کتاب ترافیک پیشرفته) ، در حجم 52 اسلاید.


بخشی از متن فایل:

جریانهای ترافیكی ناشی از رفتار متقابل خاص رانندگان و وسایل نقلیه با یكدیگر و عناصر فیزیكی جاده و محیط عمومی خود هستند. زیرا هر دو عامل رفتار رانندگان و مشخصات وسایل نقلیه مختلف هستند، خودروها در جریان ترافیك كاملاً از یك رفتار مشابه پیروی نمی كنند. بعلاوه، دو جریان ترافیكی هم در شرایط مشابه در یك راه عیناً به طور همسان رفتار نخواهد كرد، زیرا رفتار راننده بسته به مشخصات محلی و عادات رانندگی متفاوت است.


این فایل خلاصه درس، فصل پنجم درس ترافیک پیشرفته (مکشین) می باشد که برای دانشجویان رشته حمل و نقل و ترافیک و همچنین راه و ترابری بعنوان درس اصلی در دانشگاه تدریس می گردد.

فایل رایگان پاورپوینت مشخصات جریان ترافیک (فصل پنجم کتاب ترافیک پیشرفته)
فهرست مطالب:
1-مقدمه
2-انواع تسهیلات
3-پارامترهای جریان ترافیک
1-3-حجم و نرخ جریان
1-1-3-احجام روزانه
2-1-3-احجام ساعتی
3-1-3-احجام زیرساعتی و نرخ جریان
2-3-سرعت و زمان سفر
3-3-چگالی و اشغال
1-3-3-اشغال
4-3-سرفاصله مکانی و زمانی : پارامترهای میکروسکوپی
1-4-3-سرفاصله مکانی
2-4-3-سرفاصله زمانی
3-4-3-کاربرد اندازه گیری میکروسکوپی
4-روابط بین نرخ جریان ، سرعت و چگالی

لینک کمکی