فایل رایگان بررسی تاثیر هوش مالی مدیران بر عملکرد سازمانی بانک ملی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی تاثیر هوش مالی مدیران بر عملکرد سازمانی بانک ملی ایران :

تحقیق بررسی تاثیر هوش مالی مدیران بر عملکرد سازمانی بانک ملی ایران ، در قالب فایل Word و در حجم 14 صفحه.


بخشی از متن:

در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است، به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیتهای خود به ویژه در محیطهای پیچیده و پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. مطالعات نشان می دهد فقدان نظام کسب بازخورد، امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان را غیر ممکن می‌نماید و سرانجام این پدیده، مرگ سازمانی است. صاحب نظران و محققین معتقدند که عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل¬های سازمانی است و تصور یک سازمان بدون ارزیابی و اندازه گیری عملکرد مشکل است. آنان توجه به عملکرد سازمانی را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی می دانند. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم و انگیزش افراد برای رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است(حاجی و سرآبادانی، 1386). عملکرد به نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات سازمان اشاره دارد(ایران زاده و برقی، 1388). اندازه گیری عملکرد یکی از فرآیندهای اصلی مدیریت جهت تجزیه و تحلیل عملکرد خود و بررسی انطباق بین عملکرد و اهداف مجموعه می باشد که نتیجه آن می تواند زمینه ساز تصمیم گیری صحیح در اقدامات آتی باشد(ابویی، 1391).


فایل رایگان بررسی تاثیر هوش مالی مدیران بر عملکرد سازمانی بانک ملی ایران
فهرست مطالب:

چکیده فارسی
چکیده انگلیسی مقدمه
ضرورت انجام تحقیق
مفاهیم نظری
بیان مساله
تجریه و تحلیل
نتیجه گیری
پیشنهادات
منبع ومآخذ

لینک کمکی