فایل رایگان قطار سبک شهری LRT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان قطار سبک شهری LRT :

نام فایل : فایل رایگان قطار سبک شهری LRT فرمت فایل، pptx تعداد صفحه : 37 صفحه.

بخشی از متن فایل:
قطارسبک شهری یک سیستم حمل و نقل ریلی-الکتریکی مسافری است که با یک یا چند واگن در طول مسیری هوایی، زمینی یا زیرزمینی و مجزا از سایر سیستمهای حمل ونقل تاسیس و بهره برداری میشود.
این سیستم حمل و نقلی می تواند در مسیرهای مختلط با ترافیک موتوری به جابجایی مسافر پرداخته و در ایستگاههای همسطح با مسیر ریلی و یا خیابانی مسافرین را پیاده و سوار نماید.
در این فایل اقدام به معرفی این نوع از سیستم های حمل و نقلی شده است.

فایل رایگان قطار سبک شهری LRT
فهرست مطالب:
1-تعریف قطار سبک شهری
1-1-تاریخچه قطار سبک شهری
2-ویژگی های عملیاتی قطار سبک شهری
1-2-ویژگی های قطار سبک شهری
2-2-اجزای تشکیل دهنده سیستم
3-2-نمونه مقطع عرضی مسیر مورد نیاز قطار سبک شهری
3-طبقه بندی سیستم های
1-3-طبقه بندی قطار سبک شهری از نظر مسیر
2-3-انواع مسیر حرکت
3-3-طبقه بندی قطار سبک شهری با توجه به تکنولوژی قوای محرکه و واگنها
4-طبقه بندی LRT برحسب نوع واگنهای حمل مسافر
5-طبقه بندی LRT با توجه به نوع بهره برداری
6-هزینه احداث سیستم قطار سبک شهری
7-معایب LRT
8-معرفی نمونه ای از سیستم-شماره 1
9-معرفی نمونه ای از سیستم-شماره 2
10-مقایسه شاخص های عملکردی
11-نتیجه گیری


با سپاس

لینک کمکی