فایل رایگان توسعه امکانات بهره گیری از ارتباط ترمینال کانتینری بندری و ترمینال خشک در پسکرانه و اثرگذاری آن بر ر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه امکانات بهره گیری از ارتباط ترمینال کانتینری بندری و ترمینال خشک در پسکرانه و اثرگذاری آن بر ر :

پاورپوینت فایل رایگان توسعه امکانات بهره گیری از ارتباط ترمینال کانتینری بندری و ترمینال خشک در پسکرانه و اثرگذاری آن بر رقابت بین ترمینال ها(مطالعه موردی بندر شهید رجایی)، در حجم 27 اسلاید.


بخشی از متن فایل:
در 20 سال گذشته میزان رشد استفاده از کانتینر شدت یافته، به طوریکه میزان حجم ترافیک آن در بین سالهای 2004 تا 2014 دو برابر شده و به میزان 175 میلیون TEU رسیده است. علاوه بر تداوم افزایش میزان حمل و نقل کانتینری در دنیا، لزوم به کارگیری تمهیدات مناسب به منظور مواجهه با کالای بسیار زیادی که در بنادر جابجا میگردد و امور مربوط به تخلیه، بارگیری، گمرك و همچنین ارسال آنها به مراکز تولید و جذب کالا را مشخص می شود.
محدودیت های توسعه فیزیکی به علت کمبود زمین در کرانه های ساحلی و هزینه های قابل توجه افزایش ساخت پایانه ها و یا طرح های پیشروی در دریا که مواجه با مسایل زیست محیطی نیز می باشند لزوم توجه و درنظرگیری تمهیدات دیگر را بیش از پیش ضروری ساخته است.
نمونه ای از این تمهیدات موفق «بنادر خشک» می باشد.

فایل رایگان توسعه امکانات بهره گیری از ارتباط ترمینال کانتینری بندری و ترمینال خشک در پسکرانه و اثرگذاری آن بر ر
فهرست مطالب:
1-مقدمه
2-1-تعریف مساله
3-1-اهداف تحقیق
4-1-روش تحقیق
1-2-گام اول
2-2-گام دوم
1-2-2-مشخصات افراد شرکت کننده در پرسشنامه اولیه
3-2-گام سوم

1-3-2-مشخصات افراد شرکتش کننده در پرسشنامه ثانویه

4-2-گام چهارم
5-2-گام پنجم
3-نتیجه گیری
4-پیشنهادات

لینک کمکی