فایل رایگان تنظیم شرایط محیطی (تربت حیدریه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تنظیم شرایط محیطی (تربت حیدریه) :

تحقیق فایل رایگان تنظیم شرایط محیطی (تربت حیدریه) ، براساس کتاب دکتر قیابکلو ، در قالب فایل pdf و در حجم 23 صفحه.


شامل اطلاعات جغرافیایی
داده های هواشناسی (بارندگیو رطوبت -کمینه و بیشینه دما-جهت و سرعت باد)و میانگین سالانه و ماهانه
بررسی ساختمان در دوسایت قدیمی و جدید
استخراج زوایای ساختمان
طبقه بندی اقلیمی
هندسه خورشیدی
الگوی حرکت سایه
طراحی سایه بان
آسایش حرارتی+ppd
بررسی حرارت و برودت
نمودار گلباد-

نمودار عمودی و افقی حرکت خورشید


قابل ذکر است تمام اطلاعات دقیق و مخصوص به همین شهر است و کپی نیست.

لینک کمکی