فایل رایگان جزوه راهسازی به همراه نمونه سوالات حل شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جزوه راهسازی به همراه نمونه سوالات حل شده :

جزوه راهسازی شامل مباحث و سرفصل های

فصل اول : تقسیم بندی راه های ایران
- درجه راه
- سرعت طرح
- مسیر راه
- عوامل تعیین کننده مسیر راه

فصل دوم : مراحل مختلف تعیین مسیر راه
- کشف مسیرهای کلی ممکن
- شناسایی مسیرهای کلی
- انتخاب مسیر کلی
- برداشت مقدماتی مسیر
- تعیین محور راه روی نقشه توپوگرافی و تهیه نقشه های مقدماتی
- پیاده کردن محور راه روی زمین و تهیه نقشه های قطعی و اجرایی
- تعیین محور راه بر روی نقشه های خطوط تراز

فصل سوم : نقشه های راه
- پلان راه
- پروفیل طولی راه
- ترسیم خط زمین
- معیارهای طراحی طولی راه
- بربلندی ( دور )
- تعریض
- مسافت دید
- قوس های افقی
- قوس های افقی دایره ای
- اجزای قوس های دایره ای
- اجزای قوس های دایره ای شکل ساده
- درجه قوس
- قوس اتصال
- سیستم کلوتوئید
- پروفیل عرضی راه
 
فصل چهارم : محاسبه حجم عملیات خاکی و منحنی بروکنر
- دکوپاژ ، خاکبرداری ، خاکریزی ، دپو ، قرضه ، انقباض ، تورم
- محاسبه ی حجم عملیات خاکی
- روش های محاسبه ی مساحت نیمرخ های عرضی
- منحنی بروکنر- اصلاحات منحنی بروکنر

لینک کمکی