فایل رایگان نکات اجرایی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (آبا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نکات اجرایی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (آبا) :

مطالب مبحث 9
نکات اجرایی و نظارتی
طراحی
محدودیت بزرگ ترین اندازه اسمی سنگدانه ها
1/5 کوچک ترین بعد داخلی قالب بتن
1/3 ضخامت دال
3/4 فاصله ی آزاد بین میلگرد ها
3/4 پوشش روی میلگرد ها
38mm در بتن آرمه
63mm در بتن غیر مسلح
اهداف تعیین نسبت های اختلاط بتن
1.کارایی و روانی بتن به اندازه کافی باشد تا بتن بتواند به سهولت در قالب ها ریخته شود و به خوبی میلگرد ها را در بر گیرد بدون اینکه جدایی دانه ها یا آب انداختن زیاد روی دهد
2.مقاوم بودن بتن در برابر شرایط محیطی
3.مقاومت متوسط هدف و مقاومت مشخصه بتن را تامیین شود
ساخت و اختلاط بتن های سازه ای با دست مجاز نمی باشد
درصورتی كه اسلامپ بتن در موقع تحویل برای مصرف كمتر از میزان مقرر باشد، باید از مصرف آن خودداری شود. با این وجود افزودن اسلامپ بتن تا هنگامی كه هنوز از مخلوط كن تخلیه نشده، فقط با اجازه دستگاه نظارت و با افزودن دوغاب سیمان با یا بدون مواد افزودنی روان كننده میسر می باشد مشروط براینكه نسبت آب به سیمان از حداكثر مقدار مجاز طرح فراتر نرود.

باز آمیختن بتن با آب پس از اتمام اختلاط ضمن نقل و انتقال یا در محل بتن ریزی مجاز نمی باشد مگر با کسب مجوز از دستگاه نظارت با رعایت حداکثر نسبت آب به سیمان
استفاده از مواد حباب زا و ساخت بتن با حباب هوا برای بتن هایی كه در معرض یخ زدن و آب شدنهای متوالی قرار می گیرند، الزامی است
ارتفاع سقوط آزاد بتن برای جلوگیری از جدا شدن اجزای بتن به 2/1 متر محدود می شود.
حمل بتن با انواع چرخ های دستی و دامپر فقط تحت شرایط الف تا ت مجاز است:
الف) حجم ساخت بتن از 300 لیتر در هر نوبت تجاوز نكند.
بتن، سازه ای نباشد.
پ) فاصله حمل در چرخ های دستی حداكثر 60 متر و در دامپر حداكثر 120 متر باشد.

استفاده از روش پخش كردن سیمان بر روی سطح بتن برای جذب آب به هیچ وجه مجاز نیست
آب غیرآشامیدنی

آبهای غیرآشامیدنی را هنگامی میتوان قابل قبول تلقی كرد كه نتایج حاصل از یك آزمونه و یا میانگین نتایج حاصل از دو آزمونه متوالی ضوابط مربوط را برآورده سازند.


PH آب مصرفی در بتن نباید كمتراز 5 یا بیشتر از 5/8 باشد.

مقاومت 7 و 28 روزه آزمونه های ملات ساخته شده با آب غیرآشامیدنی حداقل معادل 90 درصد مقاومت نظیر آزمونه های مشابه ساخته شده با آب مقطر باشد.

زمان گیرش اولیه خمیر سیمان ساخته شده با آب غیرآشامیدنی بیش از یك ساعت با زمان گیرش نظیر خمیر سیمان ساخته شده با آب مقطر تفاوت نداشته باشد.

ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن

الف) به ازای هر 50000 كیلوگرم وزن میلگرد و كسر آن یك سری نمونه

ب) از هر قطر یك سری نمونه

پ) از هر نوع فولاد یك سری نمونه
تواتر نمونه برداری از بتن
1- برای دالها و دیوارها و شالودهها، یك نمونه برداری از هر^3 30 حجم بتن یا هر^2 150 سطح بتن
2- برای تیرها و كلاف ها، در صورتی كه جدا از قطعات دیگر بتن ریزی میشوند، یك نمونه برداری از هر 100 متر طول
3- برای ستونها، یك نمونه برداری از هر 50 متر طول
4- قطع نظر از حجم بتن ریزی، حداقل یك نمونه برداری از هر رده و از هر نوع بتن در هر روز الزامی است.
5- در هر ساختمان، قطع نظر از حجم بتن مصرفی در آن، حداقل شش نمونه برداری از هر رده بتن واز هر نوع بتن در كل ساختمان الزامی است.

لینک کمکی