فایل رایگان نحوه اجرای نمای اچ پی ال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نحوه اجرای نمای اچ پی ال :

تحقیق فایل رایگان نحوه اجرای نمای اچ پی ال، در قالب فایل pdf و در 7 صفحه.


پنل ھای چوبی Terespa یا ھمان HPL Terespa ورق ھایی با روکش طرح چوب یا طرح ھای متنوع دیگر ھستند که از نوع لمینیت ساخته شده تحت فشار بالا می باشند اینگونھ پوشش نما بھ صورت خشک (بدون ملات) نصب میگردد و در کشورھای صنعتی تحت عنوان (Rain Screen) یا دیواره ضد باران شھرت دارند از مزایای استفاده از پنل ھای چوبیTrespa در نمای ساختمان می توان به اختصار به موارد ذیل اشاره نمود.
1. مقاوم در برابر باران و رطوبت
2. مقاوم در برابر اشعه uv
3. عایق حرارتی
. عایق صوتی
. عدم نیاز به نگھداری پس از نصب
. سرعت نصب و اجرای بالا
در این فایل ، چند روش نصب به ھمراه نکات کلی که در ھنگام نصب می بایست مدنظر قرار گیرد.

لینک کمکی