فایل رایگان مدرسه در معماری اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدرسه در معماری اسلامی :

شامل 45 اسلاید عوامل فیزیکی در طراحی معماری مدارس و نحوه به کارگیری مناسب از انرژی های تجدید پذیر با الگو گرفتن از معماری سنتی ایران در طراحی این ساختمانها در مناطق مختلف کشور مورد تاکید و بررسی قرار گرفته شده است
. در کشور ما مناطق اقلیمی متفاوت و شرایط آب و هوایی در فصول سال مختلف می باشد ،معماری سنتی راه حل ها و شیوه هایی منطقی جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان را ابداع نموده است ، یکی از سمبل های معماری پایدار ، معماری سنتی ایرانی است که به موضوع های اکولوژیکی و کارایی انرژی ، هم به لحاظ پایین بودن قیمت اولیه و هم به لحاظ پایین بودن قیمت جاری و کارکردی بنا ، پاسخگو بوده است . در بررسی بناهای سنتی و بومی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون جریان هوا ، نور ، حرارت آفتاب و ... در ساخت و سازها مد نظر سازندگان بوده است . همچنین سعی شده است تا ساخت بنا کمترین تاثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشد . مهمترین نکته در معماری جدید استفاده بیش از حد انرژی های غیرقابل تجدید ( فسیلی ) است که علت اصلی آن استفاده از مصالح نامناسب و حمل و نقل آنها و طراحی اشتباه بنا با استفاده از وسائل گرم کننده و خنک کننده با توجه به شرایط اقلیمی است .

برای رسیدن به معماری پایدار باید مصرف منابع غیر قابل تجدید را کاهش داد . ارزش یک فضای معماری در هر عصر و منطقه بستگی به مطابقت ساختمان با اقلیم آن منطقه دارد . طراحی اقلیمی روشی برای کاهش همه جانبه انرژی ساختمان است . در کشور ما مناطق اقلیمی متفاوتی وجود دارد ، معماری سنتی راه حل هایی منطقی جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان را ابداع نموده است . در این مقاله سعی گردیده تا با استفاده از راهکارهای متناسب با هر یک از اقلیم های کشور روش هایی برای ساخت مدارس ارائه شود . همچنین در این مقاله مدارسی مورد بررسی قرار گرفتند که در ساخت آنها از طراحی اقلیمی بهره گیری شده است . مثلاً مدرسه ابتدایی Canberra در کشور سنگاپور با توجه به اقلیم گرمسیر منطقه و به منظور استفاده از انرژی باد ، در فضاهای داخلی بصورت فرم متخلخل طراحی شده است . یا در مدرسه ابتدایی Clearview در پنسیلوانیا آمریکا ، از سیستم ساختمان خورشیدی استفاده شده است . بهترین نمونه در معماری سنتی ایران مدرسه آقا بزرگ کاشان است که با توجه به اقلیم گرمسیر منطقه در طرفین درب دو بادگیر مشاهده می شود که تابستان گرم کویر را بر ساکنان بنا قابل تحمل می سازد .
چکیده
مقدمه
عوامل مورد توجه در طراحی فضاهای آموزشی:
عوامل نمادی
ابعاد سازمانی – اجتماعی
عوامل فیزیکی – معماری
عوامل روانشناختی – فردی
معماری پایدار
مفهوم پایداری
بررسی استفاده از معماری پایدار در ساختمانهای مدارس اقلیم های چهارگانه کشور
اقلیم گرم و خشک ( فلات مرکزی ) :
اقلیم گرم و مرطوب ( سواحل جنوبی )
اقلیم معتدل و مرطوب ( سواحل دریای خزر )
اقلیم سرد و کوهستانی ( کوهستانهای غربی )
نمونه های اجرا شده در معماری سنتی ایران
مدرسه آقا بزرگ کاشان
مدرسه دارالفنون

لینک کمکی