فایل رایگان پاورپوینت سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمان :

فایل رایگان پاورپوینت سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمان (متدولوژی ها و فرآیندهای برنامه ریزی فناوری اطلاعات)، در 34 اسلاید.


بخشی از متن فایل:

تجزیه و تحلیل خروجی/ ورودی: این روش مانند سایر رویکردهای سیستمی ابتدا به بررسی خروجی های مطلوب (نظیر خدمات ،محصولات و اطلاعات ) که طی فرآیندهای سازمانی فرآوری می شوند ، می پردازد.سپس تکنیک ، ابزار و مراحل میانی انجام کار (ورودی ها و فر آیند)جهت حصول خروجی های مطلوب تعریف می نماید.

فایل رایگان پاورپوینت سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمان
فهرست عناوین پاورپوینت:

روش چهار مرحله ای برنامه ریزی IT
برنامه ریزی استراتژیک اطلاعات
برنامه ریزی سیستم های کسب وکار (BSP)
گام های مطالعه BSP و مراحل بررسی مرحله ای آن
مدل شش مرحله ای نولان در رشد IS
تجزیه و تحلیل خروجی /ورودی
عوامل حیاتی موفقیت
تدوین و برنامه ریزی سناریویی
رویکرد استراتژی ارتباط پارسونز
رویکرد شبکه استراتژیک مک فارلان و مک کنی
رویکرد تحلیل استراتژی سرمایه گذاری
مهندسی اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز
تخصیص منابع
برنامه ریزی پروژه ها
متدولوژی یکپارچه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
مشکلات تدوین استراتژی ها و توسعه سیستم ها
معرفی گام های متدولوژی روش یکپارچه SISP
چهارچوب استقرار فرآیند برنامه ریزی
برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار
تعیین موقعیت ها و فرصت های حاصل از فناوری اطلاعات
تنظیم استراتژی های فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
تجزیه و تحلیل عملیاتی و مهندسی مجدد فرآیندها
ویژگی های سیستم های اطلاعاتی و مستند سازی به منظور پیاده سازی
اولویت بندی راهبردهای سرمایه گذاری IT/IS
راهبرد های سرمایه گذاری در زمینه IT/IS
عوامل موثر بر کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری برای IT/IS
عوامل اصلی در ارزیابی سرمایه گذاری IT/IS
روش های تخصیص منابع و سرمایه گذاری برای IT/IS
روش های تقسیم سرمایه گذاری برای IT/IS

لینک کمکی