فایل رایگان تحقیق بررسی آیات علمی قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق بررسی آیات علمی قرآن :

فایل رایگان تحقیق بررسی آیات علمی قرآن کریم، در قالب فایل Word.


در این تحقیق ما تمامی آیات علمی قرآن کریم را بررسی کرده ایم.
مشخصات قرآن را در یک صفحه جمع کرده ایم.

هر بخش این تحقیق به صورت جداگانه است و از خریداران خواهشمندم که پس از چاپ، صفحات را به ترتیب فایل رایگان تحقیق بررسی آیات علمی قرآن
فهرست بچینند.


این پک شامل 18 فایل ورد است.
تهیه کننده: علی خضری
منابع:

در این تحقیق ، که موضوع آن ( بررسی آیات علمی) است. اهداف کلی تحقیق ما همان موضوع تحقیق ما می باشد و اهداف جزئی ما نیز شامل ( ویژگی های لفظی ومعنوی قرآن ) ، ( مشخصات قرآن کریم ) ، ( معرفی برخی از قواعد تجوید و قرائت قرآن کریم ) است . شیوه به کار برده شده در این تحقیق ( مراجعه به منابع مکتوب) و برای گردآوری از( منابع الکترونیکی ، کتاب) استفاده کردیم.


فایل رایگان تحقیق بررسی آیات علمی قرآن
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
عنوان تحقیق
تقدیم
چکیده تحقیق
اهداف تحقیق
شیوه گردآوری اطلاعات

ابزارگردآوری اطلاعات

فصل 2
مقدمه
مشخصات قرآن
قرآن وعلم
قرآن زمینه سازپیدایش ورشدعلوم
اشارات قرآن کریم به منابع وروش های علمی
کاربردهای علم درقرآن
اشارات علمی قرآن
نتایج تحقیق
پیشنهادات جدید
تصاویر
منابع

لینک کمکی