فایل رایگان فرم های تکواندو. فرم 1 تا 7

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فرم های تکواندو. فرم 1 تا 7 :

جزوه ی دست نویس از اسامی و حرکات تکواندو از فرم 1 تا فرم 7.

مناسب برای آزمون کمربند زرد تا قرمز.

لینک کمکی