فایل رایگان بررسي تاثير انعطاف پذيري ديافراگم کف طبقات بر توزيع بارهاي جانبي در ساختمان بلند فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير انعطاف پذيري ديافراگم کف طبقات بر توزيع بارهاي جانبي در ساختمان بلند فولادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی تاثیر انعطاف پذیری دیافراگم کف طبقات بر توزیع بارهای جانبی در یک ساختمان بلند فولادی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، سه قاب با استفاده از نرم افزار ETABS که قادر به مدلسازی سازه ها به روش اجزای محدود است، تحلیل شدهاند. در مدل شماره 1 همه نقاط تراز سقف هر طبقه با تعریف دیافراگم صلب (Rigid) به هم پیوسته شدهاند. در مدل شماره 2 این پیوستگی به صورت نیمه صلب ( Semi-Rigid ) بوده و در مدل آخر قید خاصی برای سقف در نظر گرفته نشده است، که در واقع بیانگر دیافراگم انعطاف پذیر (Flexible) است. بارگذاری جانبی قابها به دو روش تحلیل استاتیکی و تحلیل دینامیکی انجام شد و نتایج نشان میدهد که نیروی برشی ایجاد شده در حالت دیافراگم صلب بیش از حالت های دیگر میباشد.

لینک کمکی