فایل رایگان بررسي تاثير جداره هاي سبز عمودي بر تعديل دما در فضاهاي باز شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير جداره هاي سبز عمودي بر تعديل دما در فضاهاي باز شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی انسانها در فضای شهری با شناخت عوامل موثر بر میکرو اقلیم های شهری و طراحی محیط مصنوع پاسخگو به این عوامل، می تواند ارتقا یابد. زمانی که طراحی فضای ش هری در مقیاس میکرو اقلیم ها منطبق بر انگاره های پایداری باشد، آسایش افراد پیاده ارتقا می یابد و ساکنان تمایل بیشتری به حضور در سطح شهر پیدا می کنند. یکی از موارد تاثیرگذار بر آسایش حرارتی در فضای باز شهری، توجه به فاکتور دما است. در اینجا گیاهان و سطوح سبز می توانند نقش موثری در تعدیل دما داشته باشند. با توجه به تراکم بالا در شهرهای امروزی کاشت درختان و ایجاد فضاهای سبز در همه جا به سادگی امکان پذیر نیست از این رو جداره های سبز میتوانند به عنوان یک روش قابل یکپارچه شدن با بنای موجود مورد استفاده قرار گیرند. این پژوهش قصد دارد تا با بررسی دیوارهای سبز به تاثیر آنها بر تعدیل دما بپردازد. این پژوهش علاوه بر اندازه گیری با بهره گیری از نرم افزار Envi - met به ش بیه س ازی گیاهان پرداخته و تاثیر آنها را بر تعدیل دما مورد بررسی قرار داده است. براساس نتایج این مقاله گیاه کاری در سطوح عمودی تاثیر مثبتی بر کاهش دما و خنک کنندگی هوا دارد.

لینک کمکی