فایل رایگان بررسي تاثيرآتش درستون هاي مسلح شده با ميلگرد معمولي وميلگردFRP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثيرآتش درستون هاي مسلح شده با ميلگرد معمولي وميلگردFRP :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

تا به امروز بیشتر تحقیقاتی که تا به امروز در رابطه با آتش سوزی پس از زلزله انجام شده است بر روی ریسک وقوع آن و مدل سازی نحوه به وجود آمدن، گسترش و اطفاء آن از منظرآتش نشانی متمرکز بوده و توجه کمتری به بررسی اثر این آتش سوزی بر ساختمان ها، از نقطه نظر سازه ای شده است ، بر این اساس این مقاله ، مطالعه رفتار ستون های بتنی مسلح شده با میلگردهای معمولی و FRP را مورد توجه قرارداده و با بررسی اثر آتش بر روی این ستونها ، تاثیر بکارگیری میلگرد FRP به روش اجزاء محدود را ارائه نموده است. با توجه به نتایج مشاهده گردید که به کار بردن میلگرد FRP نسبت به میلگرد معمولی سبب افزایش مقاومت مقطع ، شکل پذیری ، سختی و همچنین کاهش کرنش پلاستیک بر روی ستون های بتنی می گردد.

لینک کمکی