فایل رایگان بررسي تطبيقي جايگاه ميادين اهواز در حفظ و ارتقاي خاطره جمعي شهروندان نمونه موردي ميدان راه اهن و ميدان ساعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي جايگاه ميادين اهواز در حفظ و ارتقاي خاطره جمعي شهروندان نمونه موردي ميدان راه اهن و ميدان ساعت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

فضای شهری مهمترین و فعال ترین مکان شهری در دوره های های مختلف تاریخی است که بستری مناسب جهت حضور اقشار مختلف اجتماعی را به وجود می آورد .حضور افراد در فضای شهری، زمینه ای مناسب جهت تجربه ی مشترک از وقایع اجتماعی را به وجود می آورد، که این امر سبب می شود تا خاطره ی جمعی در ذهن افراد حاضر در فضا نقش ببندد . خاطرات جمعی در عین وابستگی به زمان، به مکان وقوع اتفاق اولیه نیز وابسته هستند که یادآوری آن ها همراه با مکانی است که در آن اتفاق افتاده است می توان گفت، کیفیت فضای شهری نقش بسیار مهمی در ارتقا و ابقای خاطرات جمعی دارند که این امر سبب اتصال مردم به مکان و حضور پذیری بیشتر نیز می شود . در این مقاله سعی شده است به شناسایی معیارها و عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری و حفظ خاطرات جمعی در میدان هجرت و بپردازد

لینک کمکی