فایل رایگان بررسي رفتار ستون بتن مسلح تقويت شده با ژاکت فولادي تحت بارگذاري انفجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رفتار ستون بتن مسلح تقويت شده با ژاکت فولادي تحت بارگذاري انفجار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

با اینکه وقوع بارهای شدیدی همانند انفجار در سازه های معمولی به ندرت اتفاق می افتد، اثرات ناشی از آن می تواند موجب خرابی ناگهانی سازه و عواقب فاجعه آمیز پس از آن گردد. این خرابی یا به صورت خرابی موضعی اعضای سازه ای بوده و یا تخریب کلی یا بخشی از سازه به صورت انهدام پیش رونده است که عامل اصلی تلفات در زمان وقوع انفجار می باشد. علت اصلی انهدام پیش رونده سازه های ساختمانی، تخریب ستون های آن است. بنابراین بررسی پاسخ انفجاری ستون ها اطلاعات بسیار مفیدی را در بر خواهد داشت. در این پژوهش به معرفی کامل عوامل انفجار و تاثیر موج های انفجاری بر ستونهای سازه های بتنی پرداخته شده، سپس با مدلسازی و صحت سنجی ستون بتن مسلح با تحلیلگر صریح نرم افزار آباکوس نسبت به تقویت آن با ژاکت فولادی به ضخامتهای 2 / 4 و 6 میلی متر اقدام شده است و با تحلیل های دینامیکی غیرخطی، به مقایسه ستونهای تقویت شده و تقویت نشده تحت اثر بار انفجار، با لحاظ کردن مقدار حداکثر تغییر مکان میانه ستون و مقادیر تنش در میلگردهای فولادی، پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می دهند که مقاوم سازی ستون بتن مسلح با ژاکت فولادی، عملکرد ستون ها را در برابر بارگذاری انفجار به صورت قابل توجهی بهبود می دهد و میزان تغییر مکان میانه ستون و مقادیر تنش در میلگردهای ستون را کاهش می دهد

لینک کمکی