فایل رایگان بررسي شاخصه هاي طراحي مسکن شرکت نفتي و تاثير آن در پايداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شاخصه هاي طراحي مسکن شرکت نفتي و تاثير آن در پايداري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در میان شهرهای ایران، آبادان از ویژگی های مهمی در ساختار شهری برخوردار است. این شهر جنوبی ترین نقطه استان خوزستان 7 درجه از مدار راس السرطان بالاتر است. از این رو اقلیمی مشابه با مناطق استوایی دارد.شهرسازی امروز آبادان در بی پیدایش اولین چاه نفت در ایران و احداث بالایشگاه در این شهر شکل می گیرد. با حضور کارشناسان و مهندسان و کارگران خارجی مانند انگلیسی ها،هند ، آلمان و ....شهر نیازمند فضاهای اقامتی در کنار بالایشگاه گردید. منازل شرکتی آبادان دارای چهار تیپ هستند. منازل کارگری - کارمندی - ریاست - مهمانپذیرها از انواع تیپ معماری استفاده شده است . از محله های قابل تامل در این دوره از ساخت شهرک در آبادان می توان به دو محله بریم و بوارده اشاره کرد . این دو محله به دلیل داشتن ساختارهای مهم شهری معماری اصلی معماری مدرن و ایرانی امروز در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده است .گویی مهندسان و آبادان شهرسازان انگلیسی، روی مردمشناسی منطقه و عناصر معماری ایرانی مطالعه کردهاند و بخشی از چکیده مطالعات خود را در قالب نقشه های شهری پیاده کرده اند. روش مطالعه در این نوشتار در کنار بهره گیری از منابع کتابخانه ای بررسی میدانی و برداشت موتیف های بومی وهویت بخش به دو محله ذکر شده می باشد. در این پژوهش، با توجه به اینکه ارتقای پایداری به عنوان راهکار در بهینه سازی مصرف انرژی مدنظر است، سعی بر آن شده که با جستجوی روابطی منطقی شاخصه های طراحی منازل شرکت نفتی در آبادان، بتوان با ارایه رویکردی شهرسازانه و معمارانه در فضاهای شهری، آن را به عنوان ابزاری عملیاتی در طراحی شهری به کار بست. شاخصه های معماری مسکن شرکت نفتی در این پژوهش در راستای پاسخگویی به نیازهای اقلیمی در مسکن آبادان است. نتایج پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین شاخصه های طراحی مسکن شرکت نفتی و پایداری است. بنابراین تحقیق حاضر، در پی پیشنهاد الگوی کیفی مسکن در آبادان است

لینک کمکی