فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر طراحي خانه هاي نوين آينده نگر و شاخص ها و ابزارهاي سنجش در رابطه با توسعه معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر طراحي خانه هاي نوين آينده نگر و شاخص ها و ابزارهاي سنجش در رابطه با توسعه معماري پايدار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

خانه فقط جای خواب نیست. آنچه امروز ما طراحان به آن می اندیشیم در آینده نحوه رفتار، تعاملات و ارتباطات انسان هایی را شکل می دهد که در این فضاها سکونت دارند. طراحی معماری نوین و آینده نگر همان اصولی است که در معماری پایدار و توسعه پایدار از آن تعریف شده است. پایداری، استفاده موثر و بهینه از منابع شامل طبیعت، انسان و فناوری است به نحوی که در عین تامین نیازهای امروز بشر، متضمن برآورده شدن نیازهای آیندگان نیز باشد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که چه عوامل موثری را می توان در شکل دهی طراحی و معماری در نظر گرفت که با محیط پیرامون، انسان آینده و تکنولوژی های ساخت به مرحله ای از عملکرد برسد تا بتواند شرایطی مناسب و منطقی در ساختمان ها بوجود آورد تا در راستای توسعه معماری پایدار مناسب و قابل قبول همگان واقع گردد. در نگارش این مقاله از روش مطالعه اسنادی استفاده گردیده و عوال موثر بر کیفیت طراحی خانه های نوین آینده نگر در این تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد و شاخص های اصلی کالبدی- فضایی، ساختاری، عملکردی، محیطی و نیازهای انسان امروز و فردا، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی، زیست محیطی و اکولوژی، را برای طراحی بررسی و همینطور بررسی مهم ترین شاخص های انجمن های جهانی و ابزارهای سنجش در معماری پایدار در رابطه با خانه های نوین تدوین گشته است. یافته های پژوهش نشان داده است که فقط با درک و آگاهی نسبت به نیازهای امروز و فردای انسان و دست یافتن به اصول روز طراحی و معماری در جهان و متناسب با زمان و ارتباط متقابل بین یافته ها در زمان های مختلف جهت همبستگی ، تقویت و انسجام برای نزدیک شدن به برآورده کردن نیازهای متنوع و معنوی انسان ها و توجه ویژه به مباحث پایداری در تمام عرصه های زندگی انسان قابلیت طراحی خانه ی نوین و آینده نگر وجود دارد.

لینک کمکی