فایل رایگان بررسي و تحليل روند برنامه دهي در معماري نمونه موردي :اپل پارک 2، درتايلند شهر بانکوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و تحليل روند برنامه دهي در معماري نمونه موردي :اپل پارک 2، درتايلند شهر بانکوک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

برنامه دهی معماری از اواخر دهه 0691 به عرصه معماری وارد شد ولی با اندکی تامل بر روی فعالیت آن در طول تاریخ تمی توان آن را جدا از مقوله طراحی معماری دانست امروزه مابین فعالیت های متعدد در طراحی پژوهی معماری برنامه دهی به عنوان یکی از مراحل فرایند طراحی محسوب میشود که توسط آن طراح با موضوع و اهداف یک پروژه ی طراحی به خصوص در زمینه نیازهای استفاده کنندگان محیط و بستر پروژه اشنا میگردد و بصورتی منظم این اطلاعات و ایده های مناسب را در سطوح مختلف مراحل طراحی به کار میکرد . در دوران معاصر با توجه به اهمیت مقوله برنامه دهی در کلیه امور شاهد آن هستیم که نیاز به برنامه دهی در طراحی معماری نیز احساس می شود.(( برنامه دهی)) بخشی از فرآیند طراحی آن پروژه آشنا می شود. طراح، اطلاعات بدست آمده را دسته بندی می نماید و به کمک آنها بهترین تصمیمات را در خصوص مراحل گوناگون طراحی واتخاذ می کند. این مقاله در کنار ارائه معرفی از برنامه دهی معماری در شهر بانکوک پروژه ای تاسیس شود که پاسخگوی نیاز های تعاملی و فرهنگی و از همه مهمتر یک اپل پار ک باشد و بخش های مرتبط و بررسی با آن در تایلند شهر بانکوک، که توسط معماران شرکت نورمن فاستر وشر کا طراحی شده است و به عنوان یک نمونه موردی می پردازد و روش (برنامه دهی) آن را تشریح می نماید.

لینک کمکی