فایل رایگان بررسي و مقايسه تحليلي نيروهاي المان مرزي ديوار برشي فولادي در ساختمان هاي کوتاه و متوسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و مقايسه تحليلي نيروهاي المان مرزي ديوار برشي فولادي در ساختمان هاي کوتاه و متوسط :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در این مقاله عملکرد دو مدل قاب خمشی فولادی همراه با دیوار برشی فولادی 4 و 8 طبقه تحت اثر نیروی زلزله بررسی شده است. سپس نیروهای طراحی المان مرزی ستون حاصل از روشهای مختلف طراحی با یکدیگر مقایسه گردید. روش هایی که در این تحقیق بررسی شده اند شامل روش غیرمستقیم طراحی براساس ظرفیت مطابق آیین نامه کانادا (CSA S16-01)، تحلیل غیرخطی استاتیکی (Pushover)، تحلیل ترکیبی ( Linear Elastic and Capacity (Design، روش اصلاح شده طراحی ظرفیت (MCD-BB) و روش پیشنهادی اصلاح شده آیین نامه کانادا (MCSA) می باشند. نتایج نشان می دهد که روش CSA، نیروهای طراحی ستون را با اطمینان کمتری تخمین می زند. همچنین دو مدل فوق تحت اثر رکوردهای واقعی زلزله آنالیز دینامیکی غیرخطی شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نیز نشان می دهد که نیروهای محوری و لنگر خمشی المان مرزی ستون حاصل از روش پیشنهادی (MCSA) مطابقت خوبی را با نتایج تحلیل غیرخطی استاتیکی و تاریخچه زمانی غیرخطی نشان می دهد.

لینک کمکی