فایل رایگان تاثير تشکيل کميته مديريت ادعا در کاهش زمان و هزينه، در پروژه هاي عمراني شهرداري مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تشکيل کميته مديريت ادعا در کاهش زمان و هزينه، در پروژه هاي عمراني شهرداري مشهد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مسائلی که دستیابی به موفقیت در پروژ ههای عمرانی شهری که دارای ماهیت پیچیده و یکتا هستند را به مخاطره میاندازد، بروز ادعاهای متفاوت، زیاد و درنتیجه آن افزایش زمان و هزینه اجرای اینگونه از پروژه ها است. عوامل متعددی از قبیل تغییر در احجام، نقشه ها، برآوردها، تاخیر در پرداختها، معارضات و ... را می توان ازجمله دلایلی دانست که بیشترین تاثیر را برافزایش مدت اجرا و پیامدهای پس ازآن دارند. این پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه، شناسایی و دسته بندی مشکلات و عوامل بروز ادعا و افزایش زمان اجرای پروژه های عمرانی شهرداری مشهد، راهکاری موثر به منظور کاهش ادعاها، مشکلات زمانی و هزینهای اجرای پروژه های عمرانی شهری را ارائه و بررسی نموده است. راهکار منتخب، معرفی کمیته مدیریت ادعا در کاهش بروز هرگونه ادعا و کاهش انحرافات زمانی و هزینه ای پروژه ها است. این کمیته از 8 کارگروه تشکیل شده است که تمامی مراحل انجام این گونه از پروژه ها از قبیل مسائل اجرایی، مالی، پیمان، کنترل و برنامه ریزی، استانداردها، تصویب و حقوقی را شامل شده است که به وسیله جداول و فلوچارت های تهیه شده، کنترل و بدین وسیله میتوان بروز هرگونه ادعا را کاهش و کارایی سازمان را در انجام بهتر پروژهها در مدت و هزینه تعری فشده ارتقا بخشید. نتایج نشان میدهد که با استقرار این کمیته شاهد کاهش بروز ادعاها و درنتیجه کاهش 60.6 در انحرافات زمانی و 21 در انحرافات هزینه ای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری مشهد هستیم.

لینک کمکی