فایل رایگان تاثير روند آموزش پزشکي بر طراحي دانشکده پزشکي مطالعه موردي دانشکده پزشکي دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا و مرکز هرشي پنسيلوانيا U.S.A

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير روند آموزش پزشکي بر طراحي دانشکده پزشکي مطالعه موردي دانشکده پزشکي دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا و مرکز هرشي پنسيلوانيا U.S.A :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در تمام جوامع از دانشگاه به عنوان یک نظام خودگردان یاد می شود که اغلب توسط دانشجویان و استادان علاقه مند به دانش با سرمایه گذاری عمومی گسترش پیدا می کند. همچنین دانشگاه به عنوان یک مرکزیت اجتماعی که دارای دو وجه عملکردی و مفهومی است تعریف می شود. محققینی که به صورت جمعی پیگیر علم و دانش هستند می توانند با حضور در دانشگاه ها به برگزاری همایش های علمی بپردازند پس می توان دانشگاه را مرکز این گردهمایی ها نامید. هدف اصلی یک دانشکده پزشکی آموزش پزشکان برای تمرین و تجربه است و اکثر دانشجویان با این هدف وارد دوره ی آموزشی می شوند. دانش و مفاهیم نظری که به عنوان پایه علمی برای برنامه آموزشی به کار گرفته می شود، در گذشته از طریق آموزش و اخیره با پژوهش های آزمایشگاهی، تدوین می شود. همچنین آموزش مهارتهای پزشکی که بسیاری از آنها دستی هستند- نیاز به معاینه فیزیکی بیمار دارد. فلسفه آموزش و اهداف تعلیم و تربیت پزشکان پایه طراحی معماری هستند. با اشاره به الگوهای آموزشی پزشکان که در ایران و جهان تدوین شده اند و بررسی مفهومی و فیزیکی دانشکده ایالتی پنسیلوانیا، اصولی برای طراحی معماری یک دانشکده پزشکی بیان می شود.

لینک کمکی