فایل رایگان تاثيرات منظر و فضاي باز دانشکده هاي معماري بر دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثيرات منظر و فضاي باز دانشکده هاي معماري بر دانشجويان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

دانشجویان رشته معماری با توجه به ماهیت این رشته نیاز به فضاهای باز و بسته در محیط دانشکده دارند تا آنان را در بروز ایده ها، رشد خلاقیت ها و خلق نوآوری ها یاری رسانند. منظر در دانشکده معماری باید دارای جایگاه ویژه بوده و در طراحی فضای سبز دقت عمل صورت پذیرد. طبیعت منبع الهام معماران است. این فضا که در تولید آرامش و تنش زدایی و خستگی های روحی دانشجویان موثر است در معدود دانشکده هایی مورد توجه قرار گرفته است. با بیان این موضوع پژوهش بر اساس روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و پژوهش های پیشین شکل گرفته است. نتیجه ی حاصله بیانگر این نکته است که کیفیت مطلوب منظر و فضای سبز در دانشکده معماری موجب آرامش، تنش زدایی، پویایی و سرزندگی و نشاط در دانشجویان می شود که این امر در روند آموزش، اشتیاق آنان به یادگیری و بروز خلاقیت های آنان نقش مثبتی ایفا می کند. همچین در ایجاد حس مکان و تعلق به آن موثر بوده و رضایتمندی دانشجویان را از محیط آموزشی خود دوچندان می نماید

لینک کمکی