فایل رایگان تجزيه و تحليل رفتار لرزهاي عرشه پل کابلي تحت تاثير آلياژ حافظه دار شکلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجزيه و تحليل رفتار لرزهاي عرشه پل کابلي تحت تاثير آلياژ حافظه دار شکلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

آلیاژهای حافظه دار شکلی زیر مجموعهای از مواد هوشمند هستند که رفتار منحصر به فردی از خود نشان میدهند و به دلیل همین رفتار، کاربرد وسیعی در کنترل سازه ها به خصوص کنترل پاسخ لرزهای پلها پیاده کردهاند. دو خصوصیت منحصر به فرد این مواد، رفتار سوپرالاستیک و اثر حافظه ی شکلی آنهاست که در اثر تبدیل فازهای آستنیت و مارتنزیت دردماهای مختلف به وجود می آید. پل ها از جمله سازه های مهم و از شریانهای حیاتی کشور به شمار میروند که عملکرد مطلوب آنها بعد از زلزله از جهت کمک به زلزله زدگان از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله رفتار لرزه ای پل کابلی ایستا با عرشه جعبه ای به طول 1255 متر، به روش اجزاء محدود شبیه سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به این منظور از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. روش تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی به روش انتگرال گیری مستقیم مورد تحلیل قرار گرفت. هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل رفتار لرزه ای عرشه پل کابلی تحت تاثیر آلیاژ حافظه دار شکلی است.

لینک کمکی