فایل رایگان مدلهاي فيزيکي باربري جانبي تک شمع قائم مجاور شيب ماسه اي تسليح شده با ضايعات پلاستيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلهاي فيزيکي باربري جانبي تک شمع قائم مجاور شيب ماسه اي تسليح شده با ضايعات پلاستيکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این مقاله، به منظورتسلیح شیب ماسه ای از تریشه های پلاستیکی حاصل از برش دادن بطری های پلاستیکی که از آنها جهت نگهداری نوشیدنی های مختلف استفاده شده و از گردونه مصرف خارج شده اند، استفاده شده است. جنس بطری های پلاستیکی باطله از پلی اتیلن ترفتالات(پت) بوده و تریشه های بریده شده از این بطری ها به صورت رندم در خاک توزیع شده اند. از مدل های فیزیکی جهت بررسی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب ماسه ای استفاده شده است. برنامه آزمون های آزمایشگاهی بر روی مدل های فیزیکی، شامل بررسی تاثیر پارامترهای مختلفی از قبیل: درصد وزنی(0.4، 0.7، 1، 1.3 و 1.6 درصد وزن ماسه خشک) و نسبت ابعاد مختلف(3، 4، 5 و(6 تریشه های پلاستیکی، فاصله شمع از لبه تاج شیب، طول مدفون شمع و میزان تراکم شیب، بر باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب ماسه ای می باشد. پس از انجام آزمون های مرحله دوم، درصد وزنی و نسبت ابعاد بهینه تریشه های پلاستیکی به ترتیب 1.3درصد و 5 حاصل شده که با این مقادیر بیشترین بهبود یافتگی در باربری جانبی تک شمع مجاور شیب ماسه ای مسلح، حاصل شده است. نتایج آزمون ها نشان دهنده تاثیر نسبتا مناسب تسلیح شیب با تریشه های پلاستیکی و به تبع آن بهبود باربری جانبی تک شمع های قائم مجاور شیب، میباشد.

لینک کمکی