فایل رایگان مطالعه عملکرد لرزه اي سيستم هاي جداساز اصطکاکي- لغزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه عملکرد لرزه اي سيستم هاي جداساز اصطکاکي- لغزشي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

جداسازی پایه در سازه ها یکی از روشهای کنترل غیر فعال است که برای کاهش دادن اثرات زلزله بر سازه و کاهش پاسخ آنها به یک حد قابل قبول و مورد تائید آئین نامه ها طراحی می شوند. سیستم های جداسازی پایه شامل سیستم های لاستیکی الاستومری، سیستم های جداسازی لغزشی و همینطور حالت ترکیبی می باشند. مشکل جداسازهای لاستیکی پاره شدن آنها تحت زلزله های شدید می باشد. در سیستم های جداساز لغزشی نیز انحراف و اتلاف انرژی زلزله با استفاده از تماس سطوح مورد نظر مطرح است. در سیستمهای ترکیبی الاستومرها و جداسازهای لغزشی به صورت موازی مورد استفاده قرار می گیرند. در عمل سیستم های جداساز لغزشی بسیار موثر بوده اند و شاید مشکل عمده ی آنها جابجایی های لغزشی بزرگ در این نوع ایزولاتور هاست. در این مقاله مطاله موردی بر روی سیستم های لغزشی گذشته و مطرح کنونی از قبیل PF، FPS ،CFPI ، VFPI ،PFPI ، VFPS، VFPS ،VFFPI ، VFI انجام می شود.

لینک کمکی