فایل رایگان مقايسه الگوريتم هاي بهينه سازي جستجوي گرانشي و اجتماع ذرات باينري در تعيين موقعيت بهينه سنسورگذاري سازه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه الگوريتم هاي بهينه سازي جستجوي گرانشي و اجتماع ذرات باينري در تعيين موقعيت بهينه سنسورگذاري سازه ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در روش های غیر مخرب، تشخیص خرابی در سازه ها با استفاده از اطلاعات حاصله از سنسورهای نصب شده روی سازه ها امکان پذیر می باشد. تعیین موقعیت سنسورها به گونه ای که بهترین پاسخ ها را نتیجه دهند، اهمیت زیادی دارد.در این مقاله با استفاده از تابع هدف معیار اطمینان مودال و الگوریتم بهینه سازی جستجوی گرانشی باینری، موقعیت بهینه سنسور در سازه ها بدست آمده و نتایج آن با نتایج حاصله از الگوریتم بهینه سازی اجتماع شده ذرات باینری مقایسه است. پس از تعیین موقعیت بهینه سنسورها توسط دو الگوریتم، پاسخ های جابه جایی از سنسورها اخذ شده و با استفاده از آن ها محل و شدت خرابی ها در سازه ها بدست آمده است. برای مقایسه بهتر و نشان دادن کارایی این دو الگوریتم،مثال های عددی مورد بررسی قرار گرفته و در هر مثال موقعیت بهینه سنسورها، با استفاده از هر دو الگوریتم تعیین شده است.نتایج عددی نشان می دهد که سنسورگذاری های حاصله با استفاده از هر دو الگوریتم، مناسب بوده و قادر به تشخیص خرابی در سازه ها با دقت قابل قبول می باشند.

لینک کمکی