فایل رایگان مقايسه رفتار ديوار بتني مسلح تقويت شده با پروفيل هايFRPتحت انفجار و نيروي زلزله با نرم افزارAbaqus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه رفتار ديوار بتني مسلح تقويت شده با پروفيل هايFRPتحت انفجار و نيروي زلزله با نرم افزارAbaqus :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این تحقیق،رفتار غیر خطی دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده به وسیله ی کامپوزیت های پلیمری FRP در برابر بار ناشی از موج انفجار ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای انواع دیوار ها شناسایی گردیده سپس به کمک نرم افزار المان محدود (Abaqus) مورد بررسی قرار میگیرد. در این مطالعه بار انفجاری، بار زلزله ،شرایط تکیه گاهی، ابعاد دال بتنی،جنس الیاف و ویژگی مصالح مورد استفاده یکسان در نظر گرفته و تاثیر چیدمان ضخامت ورق های FRP در حالت های مختلف بررسی میشود. نتایج تحت انفجار نشان داد که در حالت مربعی ورق الیافی میزان جابجایی کمتر از حالات دیگر داشته است و در حالت مربعی نتایج مقدار تنش کمتری را نشان میدهد. در بررسی ها تحت انفجار میتوان این نتیجه راگرفت که وجود ورقهای مربعی سبب خرابی کمتر در سازه میباشد. در دیوار برشی سازه تحت زلزله وجود ورق-های ضربدری سبب خرابی کمتر در سازه میباشد و در نمایش تنش ایجاد شده در دیوار برشی سازه تحت زلزله نتایج نشان داد که حالت ضربدری مقدار تنش کمتری را ایجاد میکند.

لینک کمکی