فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر عملکرد معلمان در ايران با استفاده از رويکرد پويايي شناسي سيستمها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر عملکرد معلمان در ايران با استفاده از رويکرد پويايي شناسي سيستمها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

توسعه ی پایدار در یک کشور تابعی از سیستم آموزشی آن محسوب میشود [1] و معلم به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام آموزشی، برای ارتقای استانداردهای آموزشی، نقشی حیاتی دارد. بالا بردن عملکرد آموزشی معلمان، احتمالا0 به دستاوردهای قابل ملاحظه ای در یادگیری دانش آموزان منجر میشود. از این منظر، نهاد ارزیابی عملکرد معلم یک گام مهم در جهت بهبود اثربخشی آموزش، یادگیری و افزایش استانداردهای آموزش میباشد. در این پژوهش از مدلسازی پویاشناسی سیستمها برای ارزیابی عملکرد معلم و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموز، بر اساس سه شاخص عملکردی شرایط اقتصادی-رفاهی معلم، میزان رضایت وی و میانگین نمرات دانش آموز استفاده شده است، که با توجه به اینکه هر سه شاخص روندی نزولی را طی میکنند نتیجه میشود که عملکرد معلمان نیز کاهشی است. امید است یافته های این پژوهش بتواند برای ایجاد نظامی در جهت مدیریت و سیاستگزاری سیستم آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی