فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر توسعه صنعت بازي کشور با رويکرد سيستم ديناميک و ارائه راهکارهاي بهبود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل عوامل موثر بر توسعه صنعت بازي کشور با رويکرد سيستم ديناميک و ارائه راهکارهاي بهبود :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

صنایع سرگرمی از جمله صنایع نوظهور در دنیا محسوب میشود که با توجه به رشد روزافزون سودآوری و درآمدزایی آن، در حال تبدیل شدن به یکی از پرسودترین صنایع است. شاید به جرات بتوان گفت که صنعت بازیهای ویدئویی از پر سودترین صنایع سرگرمی محسوب میشود. علاوه بر جنبه اقتصادی، جنبه های تاثیرگذاری فرهنگی صنعت بازیهای ویدئویی نیز باعث شده تا برتری در توان تولید بازی مورد توجه باشد. با توجه به اینکه مخاطب اصلی بازیهای ویدئویی، طیف کودکان، نوجوانان و جوانان است، انتقال مفاهیم گنجانده شده در بازی میتواند تغییرات تدریجی اما عمیقی در فرهنگ و هنجارها و رفتارها ایجاد نماید. با توجه به این مهم، کسب توانایی و توسعه صنعت بازیهای ویدئویی در کشور امری ضروری قلمداد شده و باید بتوان عوامل زمینه ساز توسعه این صنعت را شناسایی و در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف، اجرای راهکارهای عملی و موثر در پیش گرفت.این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت بازی کشور با رویکرد سیستم دینامیک و بر مبنای الگوهای مشهور انتشار و رقابت در فناوری و صنعت میپردازد. در نتایج حاصل از شبیه سازی شش عامل کلیدی شناسایی شده است که منجر به توسعه صنعت خواهد شد. در درجه اول، افزایش سهم صادرات، تاثیر چشمگیری در متغیرهای کلیدی نظیر انباشت سود، تعداد بازی، نیروی انسانی و تعداد مخاطبان بازی بومی خواهد گذارد. همچنین پیش بینی میشود در صورت ادامه روند فعلی تا سال 1404 بیش از 130 هزار بازی موبایلی و 500 بازی رایانه ای در سال تولید شود و جذابیت بازیهای موبایلی از 40 درصد نسبت به بازیهای خارجی بیشتر نخواهد شد.

لینک کمکی