فایل رایگان تحقیق احزاب زمان محمدرضا شاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق احزاب زمان محمدرضا شاه :

حزب سیاسی به مفهوم جمعیتهای خاص دارای اهدافی ویژه كه منتج از شرایط عینی و ذهنی ساختار نظام سیاسی جامعه خویش باشند در سرزمین ما پیشینه‏ای چندان قوی ندارد و تنها به بعد از دوران مشروطیت برمی‏گردد و آن هم به صورت منقطع و پاره پاره به طوری كه هرگاه استبداد مطلقه به اوج خود می‏رسید و یا بحران سیاسی به وجود می‏آمد این احزاب متلاشی شده و یا تجزیه می‏گشتند. در دوران استبداد پهلوی دوم به ویژه پس از شهریور ما به گونه‏ای از احزاب برمی‏خوریم كه از هیچ بستر عقیدتی و ایدئولوژیكی برخوردار نبوده و بدون اتكا به حمایت مردم تنها به دستور عوامل قدرت از بالا تشكیل می‏شدند و وظیفه‏ای جز حفظ و تقویت قدرت سیاسی حاكم نداشتند. این احزاب از اجزای ساختار سیاسی و حكومتی عصر بودند كه به دفاع همه جانبه از قدرت و حكومت مركزی می‏پرداختند و خود از وسایل استبداد داخلی بودند. این دسته از احزاب در تاریخ معاصر ایران به احزاب دولتی معروف شده‏اند. این احزاب همه در سه چیز درباری، فرمایشی و غیرمردمی بودن اشتراك داشتند و در سه دوره در تاریخ معاصر ایران خودنمایی كردند.
دوره اول (حزب وطن یا اراده ملی)
اولین حزب دولتی در ایران حزب وطن بود كه در سال ش توسط سیدضیاءالدین طباطبایی یكی از مسببین كودتای 1299ش و از عوامل انگلیس تشكیل شد. مكان حزب خیابان سعدی، نزدیك مخبرالدوله در ساختمان باشكوهی كه از طرف صراف‏زاده، كارخانه‏دار معروف یزدی به او اهدا شد قرار داشت. از اعضای این حزب مظفر فیروز، سیدكاظم یزدی، برادران رشیدیان، كورس بازرگان و حجازی مدیر روزنامه وظیفه را می‏توان نام برد.

لینک کمکی