فایل رایگان تحقیق حمله اسكندر مقدونی به ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق حمله اسكندر مقدونی به ایران :

فصل ختام بر دورانی بود كه پادشاهان تساهل جو و خردورز هخامنشی بنیان نهاده بودند. این خردورزی مبتنی بر احترام بر خودی، یعنی فردی که وارد محدوده‌ی قلمروی حاکمیت ایران زمین قرارگرفته بود، با سیره‌ی كوروش هخامنشی، هویت‌مند شد. حمله‌ی اسكندر اگرچه دورانی از نابودی پایه‌های سابق را به همراه داشت، اما نتوانست به این باور درونی شده ایرانی لطمه‌ای جدی وارد سازد. اسكندر مقدونی هم نتوانست فرهنگ پویا و غنی ایرانی را نادیده بگیرد و خود، دختر داریوش سوم «استاتیرا» را به همسری اختیار كرد، ‌لباس ایرانی پوشید و ایرانی رفتار كرد و به سپاهیان دستور داد زبان پارسی بیاموزند و همسران ایرانی برگزینند (پیرنیا، حسن، تاریخ ایران قبل از اسلام، نشر نامك، تهران، 1380، ص 142)
جانشینان بعدی اسكندر، سلوكیان، توانستند به مدت 90 سال بر مرزهای سرزمینی ایران زمین حكمرانی كنند. تشابهات بسیاری كه میان آیین مقدونیان و ایرانیان در اصول كشورداری وجود داشت، آن‌ها را تشویق كرد تا به امتزاج دو فرهنگ مبادرت ورزند و دوران كوتاه حمكرانی فرهنگ هلنی بر ایران، در واقع دوران امتزاج آن با فرهنگ ایرانی بود.

لینک کمکی