فایل رایگان تحقیق اصول دموكراسی و نظام انتخاباتی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق اصول دموكراسی و نظام انتخاباتی ایران :

پیشگفتار
نوشتار
در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل اصول اساسی دموكراسی و نظام انتخاباتی ایران به بررسی این دو پرداخته شود. طرح سوال هایی چون؛ اصول دموكراسی كدامند و چگونه در جوامع ظهور می یابند؛ نظام انتخاباتی ایران بر پایه ی كدام اصول بنا شده است: و آیا این نظام با شاخص های دموكراسی همخوانی دارد یا نه و تلاش برای یافتن پاسخ آنها محوریت بحث را تشكیل می دهد با توجه به باز خورد اجتماعی قواعد ناهمگون نظام سیاسی ایران- كه تحلیل و توصیف و ارزیابی پدیده ها به مراتب مشكل تر می كند. موشكافی و روشن كردن زوایای تاریك و مبهم این نظام ضروری می نماید. و از آنجایی كه نظام انتخابات به عنوان یكی از موثرترین ابزارهای مردم سالاری شناخته شده است مفید واقع شود.
امید است كه این نوشتار بتواند با نگاهی منطقی و غیرمغرضانه به ارائه ی تحلیلی درست و واقع بینانه از واقعیات و پدیده های مورد بحث نایل آید.
انتخابات دموكراتیك
نقش بسیار زیادی در اتخاذ تصمیم صلح آمیز و ایجاد ثبات در جامعه ی سیاسی را دارد تصدی قدرت سیاسی بدون رضایت یا اراده ی آزاد مردم خارج از رویه های مردمی و دموكراتیك، بی ثباتی و تعارض منافع و مشكلات عدیده ای برای اداره ی نظام سیاسی به وجود می آورد.


فایل رایگان تحقیق اصول دموكراسی و نظام انتخاباتی ایران
فهرست مطالب
پیشگفتار
انتخابات دموكراتیك
اصول ارزشی و ماهوی
- اصل آزادی سیاسی
- اصل عدالت سیاسی
- اصل برابری سیاسی
- اصل عدم تبعیض
- اصل تضمین حقوق مدنی و سیاسی
- اصل نظارت همگانی
اصول كارآمدی و رویه ای
اصل منصفانه بودن انتخابات
- اصل شفافیت
- اصل پاسخگویی
- اصل دسترسی به اطلاعات
- اصل رای همگانی، عام و برابر
- اصل رقابتی بودن انتخابات
- اصل محض بودن رای
- اصل رقابتی بودن انتخابات
- اصل محض بودن رای
- اصل دوره ای بودن انتخابات
- اصل اختیاری بودن انتخابات
- اصل اصیل بودن انتخابات
- اصل سلامت انتخابات
اصول تشكیلاتی و سازمانی
- اصل تفكیك قوا
- اصل استقلال قضایی
- اصل كنترل قضای
- اصل وجود نهادهای مدنی
- اصل وجود رسانه های آزاد و مستقل
- اصل وجود مدیریت انتخاباتی مستقل و كارآمد
چهارچوب قانونی انتخابات در ایران
- قانون اساسی
- قانون انتخابات
- آیین نامه ها و بخش نامه ها
- دستورالعمل ها
- رویه ی قضایی
- اسناد و تعهدات بین المللی
- كدهای رفتاری
انتخابات مجلس و حق حاكمیت ملت
نظام انتخابتی مجلس شورای اسلامی
بررسی انتقادی نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران
چكیده
منابع

لینک کمکی