فایل رایگان گزارش کارآموزی تعمیر و بازسازی موتورهای بنزینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی تعمیر و بازسازی موتورهای بنزینی :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
مقدمه :
احتراق عبارت است از سوختن مخلوط سوخت و هوا در اطاقك احتراق و تبدیل آن به انرژی. این انرژی تولید شده ناشی از احتراق توسط پیستون و شاتون و میل لنگ به انرژی مكانیكی چرخشی تبدیل می شود تمامی این عملیات داخل محیطی كه موتور نام دارد صورت می گیرد ( همچنین به عبارتی دگر در وسیلع ای كه انرژی را از حالتی یا نوعی به حالت و نوع دیگر تبدیل می كند موتور نام دارد . ) بطوركل دو نوع موتور

1- بنزینی

2- دیزیلی

وجود دارد كه ساختمان و عملكرد آنها با هم متفاوت بوده و دارای تفاوت های عمده ای از لحاظ نوع سوخت مصرفی ، نحوه احتراق ماده سوختنی ، نحوه مخلوط كردن سوخت و هوا مقدار نیرو و قدرت تولیدی و … می باشند احتراق در موتور بنزینی نیاز ضد ایجاد جرقه در داخل محفظه احتراق زمانی كه مخلوط سوخت و هوای داخل آن به حد كافی فشرده شده اند می باشد این جرقه نیز به نوبه خود نیازمند قسمتهای مختلفی از قبیل باطری ، دینام . كوئل ، دلكو ، شمع می باشد همچنین در این موتورها ( موتور بنزینی) جهت مخلوط كردن هوا و بخار بنزین به یك دستگاه كاربراتور نام دارد نیاز داریم . اما نحوه احتراق در موتو دیزل به این شكل است كه ابتدا تنها هوا در داخل سیلندر تا حد زیادی متراكم می شود بطوری كه دمای آن تا حد بسیار زیادی بالا می رود وقتی كه هوا كاملا فشرده شد سوخت توسط انژكتو ر با فشار زیاد بصورت ذرات بسیار ریزی داخل محفظه احتراق پاشیده می شود و دمای بسیار زیادی هوای داخل سیلندر را باعث احتراق سوخت می شود پس در موتور های انوع دوم به شمع و سایر قسمتهاییی كه در بالا ذكر شد برای تولید جرقه نیازی نیست همچنین كاربراتور نیز در نوع دوم حذف می شود و یك انژكتور به همراه بارل و پلانجرجای تمامی این قسمتها را می گیرد .

پس از توضیحات كوتاهی كه در مورد این موتو ارائه كدم با توجه به اینكه نوع موتورهای كه در دوره كارآموزی مورد تعمیرقرار گرفتند از نوع اول ، یعنی بنزینی بود پس در این جزوه به تعمیر و بازسازی موتورهای بنزینی می پردازیم .

بطور كلی پیاده كردن قطعات موتور ممكن است بعلل مختلفی از قبیل شكستگی رینگها ، چسبیدن یاتاقاهای میل لنگ چسبیدن رینگ های پیستون ، كاهش كمپرس سیلندر ، سائیدگی رینگ های پیستون و سیلندر های موتور كه به مرور بر اثر كاركرد كوتور پیش می آید . در اینصورت لازم است كه قطعات موتور باز شده و تعمیر و تعویض گردند .

· مراحل كلی تعمیر موتور

· باز كردن قطعات موتورباز كردن قطعات موتور :

پس از باز كردن موتور از رو شاسی اتومبیل و قرار دادن آن بر روی پایه مخصوص و یا بر روی میز كارك محسمتها زیر نیز بایستی بترتیب از موتور جدا گردد .

1- دینام یا آلترناتور را با باز كردن پیچ های آن ( معمولا سه عدد می باشد ) از موتو جدا نمود .

2- پیچ های استارت را باز و آنرا بیرون آورد .

3- در اغلب موتورها ،

4- واتر پمپ را بیرون آورد ( سعی گردد كه واشر آن سالم از جای خود كنده شود ).

5- صفحه كلاچ و خورشیدی كلاچ (چدنی كلاچ ) را با بازكردن پیچ های اطراف آن از موتور جدا كرد .

6- پیچ های اطراف سینی جلو را باز ،

7- سینی و واشر آنرا در آورد . لازم بیاد آوری است كه قبل از باز كردن پیچ های اطراف سینی ،

8- بایستی پیچ بزرگ سر میل لنگ را بوسیله دو پیچ گوشتی بزرگ یا بزرگ تایرلیور بیرون آورد (برای جلوگیری از حركت میل لنگ ،

9- میتوان با قراردادن پیچ گوشتی روی دندانه های چرخ دندانه های چرخ دندانه های چرخ دندانه دار فلایویل ،

10- از حركت آن جلوگیری بعمل آورد ).توجه :

موقع باز كردن قطعات موتور ، باید دقت بیشتری شده و محل قطعهو طرز قرار گرفتن آنرا بخاطر سپرده یا یادداشت نمود تا در موقع بستن موتور ، كار بسهولت انجام گیرد . حتی بعضی نكات لازم را روی بر چچسب نوشته و به قطعه چسباند .

11- پس از جدا نمودن سینی جل و ،

12- لازم است كه بعلامت های تایمینگ روی چرخ دنده ها ی میل لنگ و میل سوپاپ توجه نموده و از بودن آنها مطمئن شد . در غیر اینصورت باید روی هر دنده علامت گذاشـت.

سپس پیچ و واشر قفلی (واشر بر گردان ) سر چرخ دنده میل سوپاپ را باز كرده و با اهرم اگر در مكانیزم سوپاپ ها از زنجیر استفاده شده باشد . ابتدا خار زنجیر را بیرون كشیده و سپس زنجیر را در آورد . چرخ دنده میل سوپاپ نیز بایستی بروش فوق از موتور جدا گردد . ( در صورت وجود زنجیر سفت كن باید با باز كردن دو پیچ آنرا در آورده و زنجیر را آزاد نمود . )

در بیشتر موتورها ، چرخ دنده سر میل لنگ بوسیله خار ، خیلی محكم روی محور میل لنگ قرار گرفته و رد آوردن آن ضروری نیست .

13- بلك موتور را روی پایه میچر خانند تا كارتر روغن رو سمت بالا قرار گیرد . سپس بستهای پایه را سفت كرده و پپچ های اطراف كارتر ( سینی روغن ) را باز می كنند .

14- اویل پمپ در محفظه كارتر قرار گرفته و بوسیله دو پیچ به بلوك موتور بسته شده است كه با باز كردن پیچ ها ،15- اویل پمپ از موتور جدا می شود .

16- در این حالت بلوك موتور را بر روی پایه میگردانند تا پیستون ها در وضعیت افقی قرار گیرند . حالا ضمن باز كردن پیچ های شاتون ها ،17- پیستون ها را نیز از پهلو خارج می كنند . برای این كار فلایویل را می چرخانند تا كپه های شاتون ها در حالتی قرار گیرند كه باز كردن مهره های آنها به آسانی انجام شود . برای باز كردن مهده های شاتون ها بایستی از آچار بوكس یا آچا رینگ مناسب استفاده نموده و از بكار بردن آچار دوسر ( تخت ) خود داری نمود . در غیر این صورت گوشه های مهره ها سائید شده و نه تنها باز كردن چنین مهره هایی مشكل خواهد بود بلكه موقع بستن موتور باید آنها را عوض نمود .

ترتیب باز كردن مهره ها یا پیچ های شاتون دبدین شرح است كه ابتدا هر كدام را چند رزوه شل نمود و بنوبت باز می كنند و بعد كپه یاتاقان متحرك ( سر بزرگ شاتون ) را بیرون می آورند . در صورتیكه پس از باز كردن مهره ها كپه به آسانی از شاتون جدا نشود ، با ضربه چكش فیبری یا قسمت چوبی چكش معمولی می توان پیچ ها را عقب زده و كپه پائینی شاتون را بیرون كشید و اگر باز هم كپه جدا نشد با زدن ضربه خفیف به دو طرف ، آنرا از شاتون جدا نمود . سپس با فشار دادن شاتون بسمت خارج پیستون شماره یك را بیرون كشیده و كپه پائین را روی شاتون می بندد و بهمین ترتیب بقیه شاتون ها را جدا كرده و پیستون ها را بیرون می آورند و بترتی روی میز كار قرار می دهند .

توجــه : در موقع بستن كپه به شاتون باید دقت شود كه شماره های روی كپه و شاتون د یك قسمت قرار گرفته و زبانه ( چاك ) پوسته یاتاق ها نیز روی هم قرار گیرد .

در صورتیكه شماره های فوق الذكر روی كپه های شاتون نوشته نشده باشد بایستی به وسیله سوهان سه گوش ، علامت گذاری نمود تا موقع بستن مشكلی پیش نیاید . ضمناً باید معلوم شود كه سمت شماره دار شاتون یا سوراخ پا شش روغن در كدام طرف موتور قرار گرفته است . ( زیرا اگر اشتباه بسته شود ، موقع كاركدن موتور ، عمل روغنكاری دیواره های سیلندر ها و رینگ های پیستون و بوشها گجن پین مختل خواهد شد) .

معمولاً روی پیستون ها شماره های 1 و 2و 3 و …… و همچنین فلش ، كلمه فرانت (1) یا علامت های دیگری كه جهت قرار گرفتن پیستون را به سمت جلو موتور نشان می دهد حك شده است .

10 – قبل از جدا نمودن میل سوپاپ از موتور ، بایستی ابتدا میل تایپ ها و تایپ ها را بیرون اورد ( در موتور هائی كه سوپاپ ها در بلوك سیلندر قرار گرفته اند . سوپاپ ها نیز باید پیاده گردد ) . سپس شافت اویل پمپ و میل وسط دلكو را كه معمولاً حركت خود را از میل سوپاپ می گیرند نیز از موتو جدا ساخت .

قبل از باز كردن صفحه نگهدارنده باید روی بلوك موتور و صفحه هر دو را علامت گذاشت تا در موقع بستن اشكالی پیش نیاید . حالا با باز كردن دو پیچ ، صفحه نگهدارنده میل سوپاپ (2) را با چرخ دنده سر ان بیرون آورد ( لازم به توضیح است كه چرخ دنده میل سوپاپ را موقتا روی میل سوپاپ بسته و پس از در آوردن میل سوپاپ مجدداً باز می كنند ) . این عمل بایستی خیلی به آرامی و با چرخانیدن میل سوپاپ و رد كردن بادامك ها از داخل بوشها میل سوپاپ انجام گیرد . اگر در این عمل دقت كافی نشود ، بوش های میل سوپاپ صدمه خواهد دید .

11-واشر های برگردان پیچ های فلایویل را تخت كرده و پیچ های فلایویل را كه معمولاً پنج عد هستند شل نموده و باز می كنند . سپس بارد كردن خارروی فلنج میل لنگ فلایویل از موتور جدا می شود .

12-بلوك موتور را روی پایه موتور می گردانند تا میل لنگ موتور در سمت بالا قرار گیرد . سپس پیچ های ثابت را نیز بهمان ترتیب باز كردن پیچ ها شاتون ها باز نموده ، كپه های ثابت را با پیچ های مربوط در می آورند . در حین كار ممكن است كه كپه آخری بعلت وجود كاسه نمد عقب میل لنگ مشكل تر از بقیه جدا شود . لذا لازم به ذكر است كه با ضربه های چكش فیبری یا تكه چوب سفت آنرا شل نموده و از بلوك جدا نمود. سپس میل لگ را با آرامی از روی بلوك بلند كرده و روی میز كار یا تشت مخصوص شستشو قرار می دهند .

توجه شود كه میل لنگ در جائی گذاشته شود كه احتمال افتادن نداشته و یا ضربه سختی به آن وارد نشود و یا اینكه لنگ ها و ثابت های میل لنگ با جسم سختی تماس پیدا نگرده و خراشی بر ندارد . سپس كپه های ثابت سیلندر را با پیچ های مربوطه روی بلوك موتور می بندند .

توجــه : اغلب روی كپه های ثابت سیلندر ، شماره آنها حك شده و موقع بستن باید دقت شود كه كپه ها در جای خود بسته شده و حتی پیچ ها نیز جابجا نشده باشد .2- آزمایش قطعات موتور :

كلیه قطعات موتور را پس از باز كردن با نفت شسته و بدقت بازدید نموده و قسمتی كه بیش از اندازه سائیده شده باشد باید تعمیر یا تعویض گردد .

1- زنجیر و چرخ دنده ها ی موتور را بازدید نموده ،2- در صورتیكه دو پهلوی یك دندانه ها عوض شده و یا قسمت مقعر دندانه ها خوردگی داشته باشد ،3- باید چرخ دندانه ها عوض شود .

زنجیر را بازدید نموده و خالصی آن را حول محورهای اتصال بررسی می كنند در این صورت نبایستی بیش از اندازه خلاصی داشته باشد ، همچنین با اندازه گیری دقیق طول زنجیر كار كرده و مقایسه آن با طول زنجیر نو ، می توان فهمید كه زنجیر بیش از اندازه سائیده شده و باید عوض شود . زنجیر سفت كن را نیز بازدید نموده و در صورتیكه عیبی مشاهده شود باید تعویض گردد.

اگر ارتباط میل لنگ و میل سوپاپ فقط بوسیله چرخ دنده باشد ، بایستی دنده ها بازدید شده ، چنانچه دندانه ها خوردگی یا خلاصی بیش از اندازه (1) داشته باشد باید تعویض نمود .

4- ساقه سوپاپ ها ،5- گاید( گیت ) سوپاس ها ،6- سیت و نشیمن سوپاپها ،7- انگشتی و سر سیلندر ها باید بازدید شود )- پیستونها ،9- سیلندرها ،10- گجن پین ها ،11- شاتون ها ،12- لنگ های میل لنگ را با میكرومتر داخلی و میكرومتر خارجی اندازه گیری نموده و با اندازه های استاندارد آنها كه در كتابچه تعمیرات هر موتونر نوشته شده مقایسه می نمایند .

13- بازدیددندانه های چرخ دنده0فلایویل ( چرخ لنگر ) و تعویض آن در صورت سائیدگی تعداد زیادی از دندانه ها و همچنین بازدید سطحی از فلایول كه صفحه كلاچ روی آن بسته می شود . اگر این سطح فلایول بیش از اندازه خط افتادگی ( پله كردن ) داشته باشد . بایستی بوسیله تراشكار تا حد مجاز تراشیده شده و صاف گردد . بوش و یاا بولبرینگ روی فلایول یا روی فلنج میل لنگ را بازدید نموده و در صورتیكه سائیده و یالقی بیش از اندازه داشته باشد و بایستی تعویض شود ( خلاصی بین انتهای شافت كلاچ و بوش ).

14- تاپت ها و میل تاپت ها،

15- با دامك های میل سوپاپ ،

16- بوشهای میل سوپاپ،

17- تكیه گاههای میل سوپاپ نیز بازدید گرددیادآوری : در صورتیكه قطعات نو موتور در دسترس باشد ، قطعات كار كرده را می توان با آنها مقایسه نموده و میزان سائیدگی آنها را مشخص نمود .

تشخیص قطعات معیوب و لزوم تعمیر یا تعویض آن از مهمترین قسمت تعمیر موتور است زیرا اگر از تعمیر قسمت معیوب صرف نظر شود ، كار به درستی انجام نشده و موتور پس از كار كردن مجدداً احتیاج به تعمیر خواهد داشت و این خود هزینه زیادی را در بر می گیرد ، همچنین تعویض قطعاتی كه احتیاج به تعمیر یا تعویض ندرند باعث تخحمل هزینه اضافی و بی مورد خواهد بود . بنابراین تشخیص موققع تعمیر و آشنائی به عمر مفید قطعات موتور ، اهمیت زیادی دارد . به طور كلی تعمیرات موتور را می توان بدو دسته تقسیم نمود .

1- تعمیرا اتفاقی 2- تعمیرات ادواری

تعمیرات اتفاقی همانطوریكه از اسم آن پیدا است قابل پیش بینی نبوده و در اثر بی اطلاعی یا سهل انگاری یا بطور تصادفی پیش می آید ( یخ زدن موتور ، بی آب و بی روغن كاركردن موتور ، عیب فنی موتور و یا عیب هائی كه دراثر تصادف اتوموبیل پیش می آید .)

تعمیرات ادواری كه به طور معمول وسیله تولید كنندگان موتور اتومبیل ها پسش بینی شده و در مدت عمر مفید موتور باید انجام شود . موقع تعمیر قسمتهای مختلفه در كتابچه نگهداری اتومبیل ها به صورت جدول نوشته می شود .

در این جا فرض شده كه موتور با اندازه كافی كار كرده و فرسوده شده و باید تعمیر اساسی گردد . لذا پس از پیاده كردن موتور ، بلوك سیلندر ، میل لنگ ، میل سوپاپ ، سر سیلندر شاتون ها ، فلایویل ( در صورت لزوم ) به كارگاه تراشكاری فرستاده می شود .


این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی تعمیر و بازسازی موتورهای بنزینی
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 167

لینک کمکی