فایل رایگان گزارش کارآموزی کارخانجات شیمی صنعت حقیقت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی کارخانجات شیمی صنعت حقیقت :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
بخش اول
پلاستیك مسلح..............................................................................................
پشم شیشه............................................................................................................
پشم كردن ...................................................................................................
زرین‌های پولی استر....................................................................................
موارد استفاده..............................................................................................
بخش دوم
انعقاد و سخت شدن.....................................................................................
كاتالیزور و شتابدهنده.................................................................................
زرین‌های پیش شتابی..................................................................................
واكنش‌های پروراندن...................................................................................
فرمول سازی برای سخت شدن سریع........................................................
سیستم دیگر پروراندن سریع......................................................................
سیستم دیگر پروراندن سرد........................................................................
عوامل مؤثر در زمان انعقاد.........................................................................
فرمول بندی.................................................................................................
مواد رنگی....................................................................................................
مواد پركننده.................................................................................................
مواد نرم كننده (پلاستیك‌ها).........................................................................
مخلوط كردن...............................................................................................
كنترل انعقاد.................................................................................................
بخش سوم
زرین كرسیتیك غیر مسلح.....................................................................................
مواد پر كننده...............................................................................................
روكش كردن سطوح.............................................................................................
دكمه ریزی...................................................................................................
دورگیری و سفالگری..................................................................................
كف سازی....................................................................................................
اتصال لوله ها..............................................................................................
ملاط پولی استر...........................................................................................
مرمر پولی استر...........................................................................................
تركیبات ساینده............................................................................................
بخش چهارم
قالبگیری تماسی.........................................................................................
مقدمه قالب...................................................................................................
مواد جداساز................................................................................................
روكش ژلاتینی.............................................................................................
لویه گذاری دستی........................................................................................
پروراندن به كمك حرارت............................................................................
قالب‌های حرارتی..........................................................................................
جداسازی قالب.............................................................................................
پروراندن ثانویه...........................................................................................
پیرایش و پرداخت........................................................................................
شرایط كارگاه..............................................................................................
بخش پنجم
كنترل كیفیت...............................................................................................

عیبهای معمول..............................................................................................
چین خوردگی...............................................................................................

ایجاد سوراخهای ریز..................................................................................

چسبندگی ناقص زرین ژل كت.....................................................................

تله دار شدن.................................................................................................

خط خط شدن..............................................................................................

شكل پشم شیشه..........................................................................................

لكه‌های چشم ماهی......................................................................................

تاول..............................................................................................................

ترك ستاره ای.............................................................................................

تله‌های خشك داخلی....................................................................................

آغشتگی ناقص پشم شیشه..........................................................................

خیسیدن........................................................................................................

زرد شدن.....................................................................................................

بازدید...........................................................................................................

نسبت زرین / پشم شیشه.............................................................................

درجه پروراندن............................................................................................

كنترل متغیرها..............................................................................................

بخش ششم
GRPو یك ماده ساختمانی............................................................................

مفاهیم كلی...................................................................................................

سختی...........................................................................................................

ساخت به روش ساندویچی..........................................................................

اسفنج فنولیك...............................................................................................

لاستیك منبسط شده.....................................................................................

اسفنج پولی اورتان.......................................................................................

انتخاب پشم شیشه.......................................................................................

ساخت مركب................................................................................................

اتصال لویه ها..............................................................................................

هزینه............................................................................................................

عملكرد.........................................................................................................

بخش هفتم
دستورات ایمنی............................................................................................
انبار كردن....................................................................................................

بكارگیری.....................................................................................................

انتقاد و پیشنهاد............................................................................................

منابع.............................................................................................................

مقدمه

ما درباره ماده ای بحث می كنیم كه اصطلاحاً فایبرگلاس نامیده می شود. كه عبارتست از پلاستیك مسلح به پشم شیشه و یا پولی استر مسلح به پشم شیشه كه در حقیقت اساس بهتری نیز برای این ماده می باشند (GRP).

GRPماده ای است سبك، با دوام و بسیار سخت كه می تواند در تولید فرآورده‌های گوناگون بكار رود. این ماده را می توان به اشكال مختلف از قبیل رنگی، كدر و نیمه شفاف، نازك یا ضخیم بكار گرفت.

امروز عملاً حدی برای اندازه محصولات تولیدی از GRPوجود ندارد و برای مثال تا كنون قطعاتی به طول 60 متر برای كشتی ساخته شده است .

GRPماده ای بی نظیر در میان مواد ساختمانی است كه عملاً توسط سازنده آن شكل می گیرد. این شكل گیری می تواند در پوشش بام، مخازن شیمیایی، لوله ها ، سیلوها، ساختمانها و بدنه وسائط نقلیه یا قایق ها مورد استفاده قرار گیرد و در این مسیر سازنده از تركیبات پیش ساخته استفاده نمی كند بلكه خود مواد را در محل می سازد.

GRPچیست: GRPتركیبی است از زرین قابل ارتجاع و بادوام با پشم شیشه بسیار سخت زرین تشكیل و پسنده اصلی و معمولاً یك زرین پولی استر است. این زرین بهنگام بكارگیری حالت چسبنده دارد كه وقتی به شكل صحیح مورد استفاده قرار گیرد به ماده ای جامه و سخت تبدیل می گردد كه در ریخته گری و تولید فرآورده‌هایی از قبیل دكمه و غیره بكار گرفته می شود. و اما همانطوریكه سیمان را می توان به میله‌های آهنی مسلح كه در زرین‌های پولی استر را نیز می توان به پشم شیشه مسلح نمود تا GRPبدست آید و این درست كاری است كه سازنده فایبر گلاس انجام می دهد. و از یك قالب سطحی استفاده كرده و با قراردادن لویه‌های پشم شیشه و زرین مایع، ضخامت لازم را بدست می آورند و یا اشكال دیگری از قالبگیری را انجام می دهد و بهمین ترتیب پس از جداسازی محصول از قالب میتوان تعداد زیادی در بخشهای مختلف GRPبا خانواده پلاستیك مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین تكنیك ها و مسائل تولید GRPمورد بحث قرار می‌گیرد.


این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی کارخانجات شیمی صنعت حقیقت
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت
( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 150

لینک کمکی