فایل رایگان گزارش کارآموزی در شرکت ایزوگام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی در شرکت ایزوگام :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فایل رایگان گزارش کارآموزی در شرکت ایزوگام
فهرست مطالب
فصل اول: معرفی شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان
بخش اول: تاریخچه شركت 4
بخش دوم: سرمایه و سهام شركت 4
بخش سوم: موضوع شركت 5
بخش چهارم: مركز اصلی شركت 5
بخش پنجم: اجزای شركت 5
بخش ششم: اداره امور شركت 6
بخش هفتم: سال مالی و صورتحساب شش ماهه 6
بخش هشتم: وضعیت پرسنل 7
فصل دوم: چارت سازمانی وشرح وظیفه
بخش اول: نمودار سازمانی شركت تك تاب ظریف 8
بخش دوم: شرح وظایف 9
فصل سوم: حسابداری
بخش اول: حسابدار 23
بخش دوم: تعریف حسابداری 23
بخش سوم: وضعیت مالی 24
بخش چهارم: حساب 25
بخش پنجم: ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری 26
بخش ششم: سند پرداختی 29
بخش هفتم: لیست بیمه 30
بخش هشتم: تنخواه گردان 31
بخش نهم: تراز آزمایشی حساب های دفتر كل 32
بخش دهم: صورت های مالی طبقه بندیشده 33
بخش یازدهم: بستن حساب ها 47
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‌گیری 52

فایل رایگان گزارش کارآموزی در شرکت ایزوگام
فهرست جداول:
چارت سازمانی 8
سند حسابداری 54
سند پرداختی 55
لیست بیمه 56
لیست تنخواه گردان 57
صورت سود و زیان 58
ترازنامه 59
صورت گردش وجوه نقد 60
کارآموزی شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان - سهامی خاص
گزارش کارآموزی در بخش حسابداری شرکت ایزوگام


مختصری از گزارش کارآموزی :
شرکت ایزوگام کستر دلیجان در سال 1380 به ثبت رسیده و از سال 1382 تولید خود به صورت عادی آغاز كرد. سهام این شركت به میزان 100 سهم 000/000/25 ریالی به مبلغ 000/000/500/2 ریال می باشد. این شركت به صورت سهامی خاص اداره می گردد. تولید گونی فعالیت اصلی شرت می باشد. مجموع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده بازرسی یا بازرسان اجزای شركت هستند. شركت تولید هیئت مدیره ای متشكل از 3 نفر اداره می شود. مدیر عاملی از بین هیئت مدیره وظیفه انجام كارهای جاری شركت را به عهده دارد. شركت در كل 105 نفر پرسنل دارد: 15 نفر در دفتر مركزی و 90 نفر در كارخانه.
قسمت مالی شركت توسط مدیر مالی واداری اداره می شود. و حسابدار، منشی و انبار دار زیرنظر او فعالیت می كنند.یك حسابدار وظیفه هایی مانند: ثبت اسناد مثبته و انتقال آنها به دفتر روزنامه ، كل ومعین، تهیه وتنظیم لیست بیمه و تهیه صورت های مالی را به عهده دارد.
ابتدایی ترین كار یك حسابدار دریافت اسناد مثبته، تجزیه و تحلیل آنها و ثبت آن در اسناد حسابداری است. وضعیت مالی هرشركت با دارایی، بدهی و سرمایه مشخص می‌شود كه اجزای معادله حسابداری را تشكیل می دهند. دارایی هامنابع اقتصادی یك شركت است كه انتظار می رود در آینده منفعتی برای شركت داشته باشد. بدهی ها تعهدات شركت در برابر افرادی خارج از شركت هستند و سرمایه تعهدات شركت نسبت به مالكین شركت . بنابراین:
دارایی= بدهی + سرمایه
برای طبقه بندی اطلاعات حسابداری ابزاری تحت عنوان حساب وجود دارد كه در دفتر كل موجود می باشد. در طی دوره حسابدار با زدن سندهایی مانند بیمه، تنخواه گردان، بانك و ... وظایف خود را انجام می دهد. در پایان دوره باید وضعیت عملكرد موسسه مشخص شود. صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و صورت حساب سرمایه صورت های مالی هستند كه عملكرد موسسه را نشان می دهند و اطلاعاتی را در اختیار علاقه مندان به اطلاعات مالی شركت قرارمی دهند. در پایان نیز با بستن حساب های موقت و تهیه ترازآزمایشی اختتامی چرخه حسابداری كه در طول هر دوره مالی تكرارمی شود، به اتمام می رسد
این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی در شرکت ایزوگام
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 60

لینک کمکی