فایل رایگان گزارش کارآموزی آزمایشگاه تكنولوژی بتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی آزمایشگاه تكنولوژی بتن :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن.
هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین جرم حجمی سیمان.
شرح دستگاه‎ها و وسایل:
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:
به طور کلی:
منابع و مراجع:
شرح دستگاه‎ها و وسایل:
بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها:‌
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:
منابع و مراجع:
هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین زمان گیرش‎ نهایی سیمان.
شرح دستگاه‎ها و وسایل:
روش آزمایش:
اطلاعات و نتایج به دست آمده:
مرتبه آزمایش..

بحث و تفسیر نتایج و مقایسه با استانداردها:
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:
منابع و مراجع:
هدف: دانه‎بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه (دانه‎بندی مکانیکی ‎mm075/0 ‎D >) 18
تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش:
شرح دستگاه‎ها و وسایل:
روش آزمایش:
درصد عبوری..
اطلاعات و نتایج به دست آمده:
الف- شن به مقدار کیلوگرم.
درصد عبوری..
حث و تفسیر و مقایسه با استانداردها:
درصد وزنی ریزتر.
اندازه‎ی الک..
‎BS 882: 1983. 26
رده‎بندی..
ریز = ‎F. 26
متوسط ‎= ‎M.. 26
درشت = ‎C.. 26
درصد وزنی ریزتر.
درصد وزنی ریزتر.
شماره الک..
اندازه اسمی شن با دانه‎بندی کم‎عرض…
اندازه اسمی شن با دانه‏بندی عریض…
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:
منابع و مراجع:
هدف: تعیین درصد رطوبت کلی سنگ دانه‎ها توسط خشک کردن.
شرح دستگاه‎ها و وسایل:
روش آزمایش:
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:
منابع و مراجع:
هدف: تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی ریزدانه
تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش:
روش‌ آزمایش:
اطلاعات و نتایج به دست آمده:
بحث و تفسیر در مقایسه با استانداردها:
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:
منابع و مراجع:
هدف: تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی درشت دانه
تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش:
شرح دستگاه‎ها و وسایل:
روش آزمایش..
بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها:
منابع و مراجع:
هدف: تعیین اسلامپ بتن.
تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش:
شرح دستگاه‎ها و وسایل:‌
روش آزمایش:
بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها:
نوع ساختمان.
دیوارها و پی‎های بتن مسلح.
پی‎ها، بندها و دیوارهای غیرمسلح.
تیرها و دیوارهای مسلح.
ستونهای ساختمان.
روسازی‎ها و دال‎ها
بتن حجیم.
درجه کارائی.
خیلی پایین.
راه‎سازی با تراکم ماشین‎های قوی..
پایین.
متوسط..
بالا.
نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:
منابع و مراجع:
آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه
تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش:
وسایل آزمایش:
روش آزمایش:
روش به دست آوردن ‎G:
نتایج و محاسبات:‌
منابع خطا:
تجزیه و تحلیل تئوری.
شرح دستگاه‎ها و وسایل:
روش آزمایش:
موارد خطا:
نتایج نمونه مکعبی:
آزمایش بلین.
تجزیه و تحلیل تئوری.
وسایل مورد نیاز:
روش آزمایش:
نتایج و محاسبات:
نتیجه:
موارد خطا:
این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی آزمایشگاه تكنولوژی بتن
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 46


لینک کمکی