فایل رایگان گزارش کارآموزی شركت قند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی شركت قند :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
تاریخچه شركت :

سایر اطلاعات شركت :

موضوع فعالیت شركت :

فعالیت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

مقدمه

تعریف سیستم :

همیت سیستم حقوق و دستمزد :

تعریف سیستم حقوق و دستمزد :

كنترل داخلی سیستم حقوق ودستمزد :

1.دایره كارگزینی :

. دایره ثبت اوقات كار :

برای انجام درست این موضوع از وسایل ومدارك زیر استفاده می شود:

1_كارت ساعت :

2_ماشین ساعت زن :

3. دایره حقوق ودستمزد :

الف) لیست حقوق ودستمزد به عنوان مدارك موسسه برای ارسال به سازمان

تامین اجتماعی واداره مالیات حقوق .

ب) سوابق ومحاسبات انفرادی درآمد وكسورات هر یك از كاركنان.

ج) صدور چك حقوقی.

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد :

درآمد كاركنان :

پاداش:

هر یك از موارد زیر می تواند مبنای محاسبه پاداش واقع گردد :

نحوه ارتقاع سالیانه :

مبنای حقوق:

ذخیره مزایای پایان خدمت :

علی الــحساب :

فرم تغییرات درآمدها و كسور غیر مستمر :

لیست پرداختی بانـك :

مــا موریت :

اضافه كاری :

نحوه محاسبه حقوق ماهیانه وپرداخت آن :

نحوه جمع آوری اطلاعات وكاركرد ماهانه :

كنترلهای لازم برای كاركردها وانتقال آن به لیست حقوق ودستمزد :


تاریخچه شركت :

شركت تـولیدی قند شیروان در تاریخ 31/3/1337 تاسیس و تحت شماره 331 دراداره ثبت مشـهد وشماره 8839 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .

شركت تا سال 1355 در مـالكیت آقـای محمد ولی مهروی قرار داشته و در سال مذبور قسمت عمده سهام شركت توسط آقای هژبر یزدانی خریداری وشركت تاتاریخ 15/9/1357 توسط نامـبرده اداره می شده است .در سال 1370 به موجب صورتجـلسه تنظیمی كـارخانه از تـاریخ 3/6/70 به بنیاد مستضعفـان وجانبازان تحت عنوان شركت تولیدی قند شیروان ، قوچـان ،بجنورد تحویل گردیده است.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی شركت قند
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 17

لینک کمکی