فایل رایگان گزارش کارآموزی گودبرداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی گودبرداری :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فایل رایگان گزارش کارآموزی گودبرداری
فهرست مطالب
گودبرداری
تا چه عمقی گودبرداری را ادامه می‎دهیم
پی كنی
دسترسی به زمین بكر
برای محافظت پایه ساختمان
ابعاد پی
انواع پی‎ها
لایه‎های پی‎های نواری:
كرسی چینی
شناژ
قالب‎بندی (كفراژبندی)
آرماتوربندی
ایزولاسیون (عایق رطوبتی):
سقف
پی‎سازی در ساختمانهای فلزی
پی‎های نقطه‎ای
بتن مگر
میله‎گردهای كف پی
اجزاء تشكیل دهنده ساختمانهای فلزی
ستونها
قسمتهای مختلف ستون
قسمت اصلی ستون
تسمه‎های اتصال
صفحه‎های تقویتی
لچگی یا ورق پشت بند
ورق بست
اتصال ستون به صفحه زیرستون
پل‎ها یا تیرهای اصلی
قسمتهای مختلف تیرهای اصلی و سقف
طریقه اتصال پل به ستون
نكاتی در مورد ساختن پلها
وصالی پلهای سراسری
اتصال دو پل كه از كنار هم عبور می‎كنند
تیرهای لانه زنبوری
پروفیلهای اتصال و میله مهار
دیوارسازی
شمشه‎گیری
سرویسها
ژوئن یا درز انبساط
ژوئن در محل ستون و پی نقطه ای
نماسازی
نمای آجری
گودبرداری
آرماتوربندی
دانلود فایل رایگان گزارش کارآموزی گودبرداری
کارآموزی گودبرداری آرماتور بندی
کارآموزی گود برداری
گود برداری
این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی گودبرداری
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 44

لینک کمکی