فایل رایگان گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
کار آموزی مقایسه‌ای یافته‌های علمی دوره كاردانی با كارعملی در بیمارستان امام حسین

فصل اول
مقدمه
تاریخچه بیمارستان امام حسین(ع)
اساسنامه بیمارستان امام حسین(ع)

فصل دوم- مطالعه منابع:
برنامه‌ریزی
تعریف برنامه‌ریزی
جایگاه برنامه‌ریزی در سازمان
مزایای برنامه‌ریزی
ارتباط برنامه‌ریزی با سایر وظایف مدیریت
تقدم برنامه‌ریزی نسبت به سایر وظایف مدیریت
روش‌های حل مشکلات
معرفی تکنیک‌های تصیم‌گیری
معرفی مراحل طراحی برنامه‌ریزی عملیاتی
معرفی تکنیک‌های برنامه‌ریزی
نظام برنامه و تأمین نیروی انسانی
طرح‌ریزی و براورد احتیاجات منابع انسانی
استخدام
کارمندیابی منابع داخلی و خارجی
روش‌های انتخاب و گزینش
نظام بهسازی منابع انسانی:
ارزیابی شایستگی کارکنان
نظریه‌های ارزیابی
نظام نگهداری منابع انسانی:
بهداشت و ایمنی در محیط کار
خدمات رفاهی و بیمه و خدمات پرسنل
آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران
برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی نیوری انسانی بیمارستان امام حسین(ع)
سازمان:
تعریف سازمان
نقش سازمان در عصر کننونی
سازمان‌های رسمی
سازمان‌های غیر رسمی
تأثیر سازمانهای غیررسمی به سازمانهای رسمی
فوائد سازمانهای غیررسمی
انواع نمودارهای سازمانی
سازمان در در قالب سیستم
اصول سازماندهی
مبانی و انواع تقسیم کار و طبقه‌بندی وظایف در سازمان
مزایا و معایب تقسیم کار
توسعه شغلی و چرخش شغلی
قلمرو نظارت در سازمانی
صف و ستاد
لزوم استقرار واحدهای ستادی
اختیار و مسئولیت
تفویض اختیار
هماهنگی و اهمیت راههای ایجاد هماهنگی
مدیریت زمان در سازمان
مدیریت بحران در سازمان
چارت بیمارستان امام حسین(ع)
نیروی انسانی در بیمارستان امام حسین(ع)
وضعیت نیروی انسانی
گروه‌های شغلی بیمارستان امام حسین(ع
تنظیم گروه‌ها شغلی
تاریخچه طبقه بندی مشاغل در ایران
خلاصه‌ای از تاریخچه و سیر تحول و فواید طبقه‌بندی مشاغل
طبقه‌بندی مشاغل در بیمارستان امام حسین(ع)
علل وجود طبقه‌بندی مشاغل
اجرای طبقه بندی مشاغل در آن
فواید طبقه‌بندی مشاغل
شرح وظایف هر یک از مشاغل
نظام پرداخت در بیمارستان امام حسین(ع)
توضیح در مورد نحوه تنظیم لیست حقوق و مزایا و نظام پرداخت آن
نحوه محاسبه حق بیمه
بازنشستگی
اضافه‌کاری
خرید کارکنان
مالیات
غیبت
حوادث
نحوه پرداخت وام‌ها از قبیل وام ازدواج، وام مسکن
صدور احکام
نحوه صدور احکام داخلی کارکنان
نحوه اعطائ رتبه، مرتبه گروه، درجه ارتقاء
ارزشیابی مشاغل
ارزشیابی مشاغل و روش‌های مختلف آن از جهت نظری
نحوه ارزشیابی مشاغل در محل کارآموزی
بایگانی و اداره امور اسنادی
تعریف بایگانی و اداره امور اسنادی
ضرورت حفظ و نگهداری اسناد و مدارک
طبقه‌بندی و روشهای تنظیم اسناد
اصول و روشهای مختلف بایگانی
نحوه بایگانی اسناد و مدارک تخصصی
تعریف مکاتبات اداری و امور دفتری
هدف و وظایف اداره امور دفتری و دبیرخانه
روش‌های اداره امور دفتری و انواع دبیرخانه
فرم‌ها ودفاتر و وسایل امور دفتری
انواع نامه‌های اداری و مراحل آن
شیوه نگارش برای نامه‌های اداری
بررسی روش‌های اداری محل کارآموزی
سیستم بایگانی
مدیریت امور اسناد
نحوه مکاتبات و امور دبیرخانه محل کارآموزی
اموال:
تعریف انواع اموال
انواع مالکیت
اموال دولتی
نقش دیوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتی
انبار:
تعریف انبار
اهمیت و جایگاه انبار
وظایف مدیر انبار
انواع طبقه‌بندی کالا
استانداردهای موجود در انبارداری
روش‌های مختلف انبار ک ردن کالا
شیوه‌های کنترل موجودی در انبار
حمل و نقل در انبار
مسائل ایمنی انبار
سیستم پشتیبانی در محل کاراموزی
بررسی سیستم پشتیبانی
کارپردازی (تدارکات)
نحوه تأمین نیازمندی‌ها
روش‌های انبارداری
سیستم حسابداری
تعریف حسابداری
حسابداری یک موسسه بایگانی
صدور سند
تنظیم دفاتر روزنامه و کل
انجام اصلاحات
تنظیم تراز آزمایش
تنظیم صورت سود و زیان
تنظیم صورت حساب سرمایه
تنظیم ترازنامه
ثبت روزنامه بستن حسابهای موقت و انتقال به دفتر کل
تنظیم تراز اختتامی
بستن حسابهای دائم و انتقال به دفتر کل
تنظیم تراز اختتامی – افتتاح حسابها در اول دوره در دفاتر روزنامه و کل
تعریف بودجه و اصول آن
مراحل بودجه
انواع طبقه‌بندی بودجه از نظر درآمد و هزینه‌ها
نحوه تهیه و مبادله موافقت‌نامه‌های جاری
و طرح‌های عمرانی
انواع بودجه‌های عملیاتی
سیستم حسابداری محل کارآموزی

روش تحقیق:
شناخت روش علمی تحقیق
شناخت مسئله یا مشکل به منظور آغاز تحقیق
تنظیم سئوالات تحقیق
نحوه تدوین و تبیین فرضیه در باب علل بوجود آمدن مشکل
انتخاب فرضیه یا فرضیه‌های اهم
تعریف جامعه آماری و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آن
روشهای مختلف یادداشت‌برداری
جمع آوری اطلاعات برای فرضیه یا فرضیه‌های اهم
طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده
تجزیه و تحلیل اطلاعات
طرز تهیه گزارش تحقیق یا کتاب
فصل سوم: مقایسه و تجزیه و تحلیل
فصل چهارم: نتایج پیشنهادات و محدودیتها در عمل

بخش اول – نتایج
نتایج حاصل از مقایسه و تجزیه و تحلیل
بخش دوم – پیشنهادات
پیشنهادات اجرایی
پیشنهاد به منظور تحقیق در آینده
بخش سوم – محدودیت‌ها در عمل
اهم محدودیت‌ها
این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی مدیریت در بیمارستان
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 248

لینک کمکی