فایل رایگان گزارش کارآموزی كشاورزی اداره حفظ نباتات استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش کارآموزی كشاورزی اداره حفظ نباتات استان فارس :

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
دانلود فایل رایگان گزارش کارآموزی كشاورزی اداره حفظ نباتات استان فارس
گزارش آزمایشگاه............................................................................................4
مقدمه..........................................................................................................12
تاریخچه گیاهپزشکی......................................................................................13
تولید مثل در قارچها........................................................................................15
ویروسها......................................................................................................18
نماتدهای بیماری زای گیاهی.............................................................................23
نماتد سیست چغندر.........................................................................................25
نماتد گالی توتون و تنباکو.................................................................................28
نماتد مرکبات.................................................................................................29
نماتد گالی گندم...............................................................................................32
نماتد کیستی توتون.........................................................................................33
نماتد مولد غده ریشه.......................................................................................33
نماتد مولد زخم ریشه غلات..............................................................................33
بیماری های گیاهی..........................................................................................34
آفات , بیماری ها و علفهای هرز برنج.................................................................34
بلاست برنج..................................................................................................36
لکه زاویه ای پنبه..........................................................................................38
زنگ سیاه ساقه گندم.......................................................................................40
زنگ برگی گندم..............................................................................................42
سفیدک کرکی آفتاب گردان................................................................................43
کوتولگی زبر ذرت..........................................................................................45
سیاهک آشکار جو و یولاف..............................................................................46
سیاهک سخت جو...........................................................................................47
پوسیدگی سیاه ساقه آفتاب گردان........................................................................47
زنگ آفتاب گردان...........................................................................................48
لکه قهوهای یونجه.........................................................................................49
ویروس موزاییک یونجه..................................................................................50
پژمردگی آوندی پنبه........................................................................................50
پژمردگی آوندی فوزاریومی...............................................................................52
بیماری ویروسی پنیه.......................................................................................53
پیچیدگی برگ پنبه...........................................................................................54
پوسیدگی خشک ریشه حبوبات...........................................................................55
برق زدگی نخود.............................................................................................56
زنگ لوبیا و باقلا...........................................................................................57
پوسیدگی اسکلروتی.......................................................................................58
آنتراکتوز لوبیا..............................................................................................59
بیماری باکتریایی حبوبات................................................................................60
سوختگی باکتریایی سویا..................................................................................61
گل جالیز.......................................................................................................62
سیاهک معمولی ذرت......................................................................................62
موزائیک چغندر.............................................................................................64
پوسیدگی باکتریایی چغندر.................................................................................65
پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج .........................................................................65
زنگ برگی جو...............................................................................................66
منابع ومآخذ .................................................................................................69
• گزارش آزمایشگاه
• جلسه اول
کشاورزان معتقدند گوگرد برای جلوگیری از تش باد درفصل تابستان کاربرد دارد . اما درواقع درفصول گرم بخصوص دراستانهای جنوبی اگر دردمای 30 درجه سانتیگراد به بالا به گیاه گوگرد داده شود گیاه دچارسوختگی می شود ودرحالت سبز. گیاه خشک میشود وباعث نرسیدن مواد غذائی به ریشه شده وریشه دچار نکروز می شود.علائم موجود برروی این بوته گوجه فرنگی شامل سوختگی برگ پوسیدگی ریشه و محلول پاشی توسط کشاورز بوده است . برای مطمئن شدن از اینکه نکروز ریشه ناشی از قارچ بوده یا خیر ریشه گوجه فرنگی راکشت میدهیم . ابتدا ریشه را شسته تاگل ولای آن کاملا" پاک شود سپس ریشه را با قیچی قطعه قطعه کرده ودرون ارلن ریخته و100 سی سی آب به آن اضافه کرده ودرب آنرا با فویل می پوشانیم ودرون دستگاه shaker قرار میدهیم به مدت 20 دقیقه ودور 300
این فایل شامل : صفحه نخست ، فایل رایگان گزارش کارآموزی كشاورزی اداره حفظ نباتات استان فارس
فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 69


لینک کمکی